Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1850
17 maart 1941

Troostrijke woorden van de Vader

Laat de kleintjes tot Mij komen en weer ze niet.

Komt allen tot Mij die belast en beladen bent, Ik wil u verkwikken.

Kan Ik u een betere verzekering geven dat u niet eenzaam en verlaten bent, dan door deze woorden van Mij? Ik ben de Vader van de wezen, de Vriend van de armen, de Trooster van de bedroefden, en de Beschermer van allen die bedreigd worden.

Wie naar Mij vlucht, kan waarlijk van elke zorg bevrijd zijn. En daarom moet u tot Mij komen in elke nood en Mij uw verzoek kenbaar maken. Ik wil steeds en overal aanwezig zijn waar u Mij en mijn hulp nodig hebt. Ik wil u leiden op al uw wegen, Mij tegemoet. Ik wil het leed afwenden en het in vreugde veranderen, en dus zult u niet verlaten en hulpeloos zijn in het leed dat Ik tot beproeving over u laat komen. Ik verlang uw hart. Ik wil dat u zich innig met Mij verbindt. Ik wil dat u in de komende tijd van nood sterk staat in het geloof in Mij en mijn liefde.

Ik wil dat u uit volle overtuiging voor Mij kunt opkomen, dat u Mij in het openbaar kunt verdedigen. Ik wil dat mijn liefde bij u duidelijk zal worden, dat u Mij in uw nabijheid gewaar wordt.

Ik wil dat u rustig wordt in uw leed, dat u zich berustend en gelovig aan Mij toevertrouwt om zichtbaar bij u te kunnen werken, opdat u mijn kracht en sterkte gewaar zult worden, opdat Ik in uw hart zal leven. Dat u met Mij omgaat als met uw Broeder, dat u niet bang bent, maar gelovig. Want mijn liefde is groter dan alle nood. Mijn arm is sterker dan het gevaar. En wat voor u groot leed betekent, zal u een toestand van rijpheid opleveren die u anders nooit kunt bereiken. En zo roep Ik u toe: Geloof, heb lief en vertrouw.

Word als de kleine kinderen die zorgeloos alles aan de Vader overlaten, omdat ze weten dat Diens liefde alleen het beste voor Zijn kinderen wil.

En kom in alle nood naar Mij. Ik wil u helpen en nooit zult u tevergeefs tot Mij om hulp roepen, want Ik verhoor het gebed van diegenen die Mij als hun Vader erkennen en tot Mij smeken in alle nood.

Amen