Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1827
24 februari 1941

Het komen in de wolken - De wegneming (1)

Binnenkort zult u Mij zien komen in de wolken, dan zult u jubelen en juichen en blij zijn dat de schrift wordt vervuld. Dan zullen de rechtvaardigen mijn stem horen die lieflijk in hun oren zal weerklinken. Maar diegenen die Mij verloochenen zullen stom zijn van ontzetting, en voor Mij willen vluchten. Maar het gericht zal hen achterhalen waar zij zich ook zullen bevinden, want als de dag is gekomen die Ik bestemd heb voor de terechtzitting, zal een ieder tot verantwoording worden geroepen en het vonnis niet kunnen ontvluchten.

Maar mijn getrouwen zullen Mij lof en dank toezingen dat Ik Mij aan hen openbaar. Zij zullen tot Mij bidden in geest en waarheid. En als zij Mij geestelijk mogen aanschouwen zullen zij doordrongen zijn van de diepste liefde tot Mij, en voortaan Mij dienen in de innigste overgave. En Ik zal nog veel gewillige en Mij toegenegen dienaren nodig hebben, in de tijd van het gericht.

Ik wil namelijk één gemeente grondvesten en haar een opdracht geven. Ik wil dat de mensen die Mij accepteren en mijn leer verkondigen, zich verenigen. En als zij samenwerken in liefde zal deze gemeente overal de liefde vermeerderen. Ik wil echter uit deze gemeente die mensen afscheiden die intolerant en hovaardig zijn, omdat zij de kleine kudde van mijn gelovigen in gevaar brengen. Want Ik wil te midden van de mijnen zijn, en daarom moet diepe ootmoed en liefde heersen bij de mensen bij wie Ik mijn intrek neem.

En als Ik zal komen in de wolken zal Ik allen tot Mij ophalen die Mij zo innig liefhebben dat hun harten Mij tegemoet snellen. Ik zal hen verplaatsen naar een gebied waar geen leed en ellende meer is, en hen een heerlijk nieuw vaderland tot woonplaats geven. Ik wil de aarde vernieuwen en toebereiden voor de Mij getrouwe dienaren, en zij zullen voortaan werkzaam kunnen zijn naar mijn wil.

Pas dan zal er weer een tijd zijn van vrede op aarde en alle mensen zullen leven in de liefde en Mij, hun God eren en liefhebben. Zij zullen dan waarlijk mijn kinderen zijn tot wie Ik zelf zal neerdalen om met hen het feestmaal te houden. Ik zal ook weer mensen tezamen brengen en hun verbond zegenen, waardoor een nieuw geslacht zal ontstaan dat geestelijk op een hoog niveau staat, en bij voortduring mijn woord aanneemt van Mij. Een geslacht dat zich ootmoedig voor Mij buigt, en toch in de diepste liefde met Mij verbonden is.

Amen