Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1742
17 december 1940

(Mijn opdracht) Het laven van de behoeftigen

Neem in ootmoed iedere gave aan die je (Bertha Dudde) van boven aangeboden wordt, want daarmee vervul je de wil van God en je dient Hem. Immers, wat Hij je toegedacht heeft eist van jou ook je onbeperkte overgave aan Hem en je wil Hem gehoorzaam te zijn.

Op de aarde worstelen talloze zielen om inzicht, maar zij vinden alleen niet meer de weg die tot God voert en hebben daarom dringend hulp nodig. En die hulp moet jij (Bertha Dudde) hun brengen doordat je hen opmerkzaam maakt op de liefde en goedheid van God die zich duidelijk openbaart. Want zoals jij uitdeelt zal je ook mogen ontvangen, je ziel zal rijkelijk geestelijke voeding in ontvangst mogen nemen en zal nooit gebrek behoeven te lijden. Nooit zal dus het brood des levens je worden onthouden, zolang je de behoeftigen spijzigt. God zal je (Bertha Dudde) steeds weer nieuwe kracht geven en je voortdurend gelukkig maken, zodat je ook Zijn woord aan je medemensen kunt doorgeven. Want droog en dor is de aarde als zij zonder het water blijft dat levend is, en evenzo leeg en vreugdeloos is het leven van de ziel, wanneer zij zonder verkwikking blijft uit de hemel. Alle dorstige zielen moet je helpen. Je moet hun de verfrissende drank aanbieden en elke gelegenheid benutten om het kostelijke geschenk der genade (mijn woord) uit te delen, want daarmee kan de grote geestelijke nood opgeheven worden. Daarmee wordt ook de waarheid verspreid en haar licht schijnt en straalt helder uit, want deze lichtschijn trekt weer andere zielen aan die eveneens de duisternis zouden willen ontvluchten.

God zal dan ook je pogingen zegenen en je de kracht geven om je ambt uit te oefenen. Hij zal je overeenkomstig je opdracht leiden en je voorzien van alle gaven, die nodig zijn om voor Hem te arbeiden.

Amen