Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1610
13 september 1940

"Word als kinderen" - Kinderlijk geloof

Verneem aldus de woorden van de Heer: "Word als kinderen, opdat u binnengaat in mijn rijk." Als u het kinderlijke geloof niet zult hebben zult u moeilijk het rijk Gods verwerven, want u zult als waarheid moeten aannemen, wat u vaak onbegrijpelijk voorkomt. En dus zult u moeten kunnen geloven als kinderen. Want God en Zijn heerlijkheid is niet te bevatten, maar slechts in het volste geloof als waarheid aan te nemen. En zo is ook het leven van Jezus op aarde een eindeloze reeks van wonderdaden geweest, die alleen in diepste gelovigheid van het hart kunnen worden aanvaard, daar ze anders als onmogelijk beschouwd en afgewezen zouden moeten worden.

Maar het kinderlijke geloof houdt alles voor waar wat door God wordt verkondigd. Het kinderlijke geloof twijfelt niet en piekert niet. En zo moet het geloof zijn, om voor God en Zijn werken in het openbaar op te kunnen komen. Want bij God is niets onmogelijk. Wat Hij wil, dat gebeurt.

En wanneer Hij van de mensen diep geloof eist, dan wil Hij Zijn liefde, almacht en wijsheid onvoorwaardelijk aanvaard weten, die alles volbrengen kan. Het diepe kinderlijke geloof vraagt noch hoe noch waarom. Er bestaat niets onmogelijks voor Hem, geen beperking en geen onwaarschijnlijkheid. En zo moet uw geloof geaard zijn, opdat God zelf Zijn vreugde vindt in u. Maar dan staan de poorten van de hemel open voor u, want zodra u gelooft zult u binnen kunnen gaan in het rijk Gods. En zodra u gelooft zijn er geen grenzen meer. Want het vertrouwen van het hart laat al het geestelijke komen en u wordt wetend.

Wat voor u voordien slechts aanname was wordt u nu tot duidelijkheid. U bent door het geloof tot inzicht gekomen en wat u inziet is voor u bewijs geworden dat uw geloof juist was. Daarom is u het weten gegeven. Zonder dat zou u piekeren en vragen. Uw geloof heeft het u overgebracht.

En u ontvangt nu, net als kinderen, alle gaven dankbaar uit de hand van de Vader.

U aarzelt niet het aan te nemen, omdat u in diep kinderlijk geloof van God niets anders dan de diepste waarheid verwacht. En zo werpt u tegen het overbrengen geen hindernissen op, zoals het te zwakke geloof een dergelijke hindernis is. Het diepste geloof en diepe liefde tot God levert u de eeuwige heerlijkheid op. Word daarom als kinderen, opdat het rijk Gods u nabij is.

Amen