Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1511
9 juli 1940

"Put alle kracht uit mijn woord" - Voorspelling

Put alle kracht uit dit woord van Mij. Overweeg dat Ik zelf naar u afdaal om u versterking te brengen in uw strijd om het bestaan. Besef dat Ik de mijnen niet zonder troost en kracht laat, als ze deze nodig hebben. Stel u er niet tevreden mee, dat u maar eenmaal een beroep doet op deze kracht van Mij, maar verlang ze steeds en steeds weer en ze zal u onmetelijk toekomen.

En zo wil Ik u wederom verkondigen, dat u deze kracht buitengewoon dringend nodig zult hebben. Want het uur is niet ver meer, dat u van elke houvast beroven zal. Het uur, dat u dichter bij Mij zou moeten brengen, wanneer u maar aan Mij zou willen denken in uw nood. Dan heft u stellig uw handen smekend omhoog naar Mij en vraagt mijn hulp. En ze zal u zijn verleend, aan u die gevolg geeft aan mijn opwekking, die alleen in het hart waarneembaar is. U zult mijn nabijheid bespeuren. U zult de ernstige toestand beseffen, waarin u zich bevindt. Dat zal u tot Mij laten vluchten.

Blijf Mij trouw toegedaan in deze nood, dan zal ze aan u voorbijgaan. En put tevoren kracht en troost uit dit woord van Mij. Neem Mij tevoren al op in uw hart. Verminder uw weerstand tegenover Mij door bewuste overgave van uw wil. En wees niet ongelovig maar gelovig, want dit geloof houdt de grote nood verre van u, al staat u ook midden in dit gebeuren. Want ter wille van alle mensen moet mijn almacht voor u allen duidelijk zichtbaar zijn. Ter wille van alle mensen komt die grote belevenis, die mijn wil en mijn almacht doet blijken, over u.

En de uitwerking kan alleen worden afgezwakt bij diegenen, die gelovig zijn en Mij vol vertrouwen hun nood voorleggen. Want mijn wil gebiedt over leven en dood en mijn wil zal de mensen leed laten ondergaan als het nodig is, of hen ontzien als ze zich aan Mij overgeven. En deze wil zal ook het gebeuren zo'n vorm geven, dat het de mijnen, die Mij trouw zijn toegedaan, slechts mild raakt. Want het moet over de mensheid komen om ze naar Mij terug te voeren, voor zover dit nog mogelijk is en de zielen nog niet helemaal verhard en verblind zijn. Ik ben bezorgd om deze zielen en gebruik daarom het laatste redmiddel, dat schijnbaar wreed is en toch de enige mogelijkheid biedt voor hun redding.

En om dit uur voor de mijnen draaglijk te maken, bied Ik hen tevoren troost en kracht door mijn woord. Wie zich aan de invloed ervan overgeeft, schrikt niet terug voor het gebeuren. Hij kent mijn liefde en zorg en vertrouwt Mij geheel en al. Hij zal niet angstig in afwachting zijn van de dag, maar vol vertrouwen, door alle verschrikkingen heengeleid te zullen worden. Want Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.

Amen