Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1379
10 april 1940

Vertroostingen

Beschouw alles, wat je overkomt, als een beschikking van God en hecht er geen bijzondere waarde aan, want dit is weer alleen een middel tot het doel. Er heeft hier reeds een onderzoek naar plaats gevonden, dat veelzeggend is en daarmee is onuitsprekelijk veel gewonnen. Jou zal onverdiend leed overkomen, maar in zoverre draagbaar, dat jou moed en kracht van boven gegeven wordt. En deze dagen zullen een geestelijke vooruitgang voor jou betekenen en daarom niet zonder succes zijn. En er zullen tekenen en wonderen geschieden.

De goddelijke leiding zal voor jullie allen zichtbaar zijn, als jullie kennisnemen van Zijn woord. Wat geschreven staat, namelijk dat de Heer zelf onder diegenen, die gelovig zijn, verblijft, zal zich vervullen. En jullie harten zullen jubelen en juichen en jullie zullen om Zijnentwil alles verdragen. De dag, die jullie Zijn gelaat vol goedheid en zachtheid laat zien, is niet ver meer weg. En het beeld van de Heer zal zich diep in het hart ingraveren, en dit is jullie kracht.

Voortaan blijven jullie van elke zwakgelovigheid gevrijwaard en jullie verlangen er alleen maar naar om de Heer te dienen en Zijn liefde te verkrijgen. En dus zullen jullie bereidwillige strijders van de Heer zijn en alle ongemakken, die daaruit voortvloeien, op je nemen. En de Heer zal jullie met grote kracht zegenen en jullie zullen in Zijn naam werkzaam kunnen zijn.

En dat zal jullie ook sterker maken tegenover de wereld en ze zal letten op de tekenen van boven. Zo menigeen, die tot nu toe om het buitengewone lachten, zullen nadenkend worden. En dit zal het begin zijn van het zichtbaar werkzaam zijn van de Heer op aarde. En er zullen nog vele tekenen en wonderen volgen.

Amen