Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1077
31 augustus 1939

De zichtbare aanwezigheid van de Heiland - Liefdesgraad

Die Mij zoeken, die zullen Mij ook herkennen waar Ik hen ontmoet, want hun geest is uit Mij en dus zal niets hen van Mij scheiden. Ik zal in levenden lijve onder de mijnen zijn en hun innerlijke stem zal hun mijn aanwezigheid verraden. En wanneer zij Mij dienen willen zullen zij zwijgen en Mij niet in het openbaar bekendmaken, want Ik ben dan alleen voor het kind zichtbaar dat in de innigste liefde met Mij verbonden is. Ik zal voor dat kind zichtbaar zijn doch voor de anderen verborgen, als hun geest Mij nog niet herkend heeft. Maar het uur van mijn komst is voor u nog geheim, want alleen de liefdesgraad is het die Mij tot u en in uw midden voert.

De belofte die Ik de mijnen gaf op aarde zal woordgetrouw vervuld worden, want op aarde zullen die Mij mogen aanschouwen die Mij in zich dragen. En ieder woord uit de mond van zo'n kind zal getuigen van mijn heerlijkheid, en zijn stem zal helder klinken als het Mij lof en ere toezingt. Zodra Ik onder u mijn kinderen vertoef behoeft u nooit meer het aardse leed te vrezen, want dat bemerkt u niet meer als u een blik geslagen heeft in mijn vaderoog, want dan kwelt aards leed u niet meer.

Ik kom tot de mijnen om hun deze kracht te brengen, opdat zij de stormloop trotseren die hen van buitenaf bedreigt. Mijn geest leert u dan, opdat u evenzo kunt aanleren en de hongerenden en dorstigen spijzen en laven. Overal waar u samengekomen bent om mijn woord te verkondigen daar neem Ik ook deel en sterk hen die in mijn naam spreken. Zodoende ben Ik het die zich bekend maakt door de mond van de mensen, want Ik kies Mij strijders uit. En wie met Mij en van zins is alleen voor Mij te strijden, zal ook de kracht ontvangen om goed te kunnen strijden met het "zwaard van zijn mond". En dan zal hij als overwinnaar uit de strijd te voorschijn komen omdat Ik het ben die hem leidt.

Wie Mij aanschouwt kan niet anders meer dan Mij dienen met heel zijn ziel. Hij vreest dan ook geen tegenstander meer, want angst en moedeloosheid zijn hem dan vreemd omdat mijn beeld onuitwisbaar in zijn hart geprent is en voor hem van nu af aan de stimulans is tot hoogste ontplooiing van zijn wil.

De wereld zal met verbazing de kracht constateren van hem die voor Mij opkomt. Zij zal zich wel tegen hem keren maar zijn wil toch niet kunnen verzwakken. Als moedige strijder vecht hij nu onvermoeid en leidt nog veel zielen tot de lichtvolle eeuwigheid, want zij beseffen door hem de kracht en de macht van het geloof in Mij, de Heiland en Verlosser der wereld.

Amen