Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1047
10 oktober1939

De boodschappen zijn in een bepaalde volgorde gegeven

Hoor wat de wil des Heren is: Alle boodschappen van boven worden in een bepaalde volgorde gegeven en het overbrengen gebeurt ook volgens een bepaalde orde. U zult deze rangorde echter pas kunnen ontdekken wanneer u een volledig geestelijk inzicht hebt. Aan u mensen zijn doorlopend diepe wijsheden gegeven op een manier, alsof zij schijnbaar geen verband zouden hebben met elkaar. Alle gaven van boven zijn weliswaar in zichzelf afgeronde wijsheden, maar ook de schijnbaar ongeordende manier van overbrengen is nodig om alle daarop volgende boodschappen voor u begrijpelijk te maken. Alles draagt er toe bij om het actief denken bij de mens te stimuleren, opdat hij in contact kan komen met al het geestelijke dat hem omgeeft.

De boodschappen moeten zodanig aangeboden worden dat de mens in alle gebieden inzicht kan verkrijgen om er dan over te kunnen nadenken. De boodschappen dienen voor de ontvanger zo duidelijk te zijn, dat hij alles wat hij op die manier ontvangt, ook begrijpt. Hem moet als het ware de gehele schepping alsook het werken van de geestelijke wezens in zekere zin voor ogen worden gesteld. Dat gebeurt door middel van zorgzaam voorbereide onderrichtingen, die in een zodanige opeenvolging gepresenteerd worden dat het denkvermogen en het bevattingsvermogen van de mens het gebodene kan opnemen.

Daarom lijken de boodschappen zo nu en dan schijnbaar zonder verband te zijn. Steeds wordt een ander thema gekozen en meer of minder uitvoerig beschouwd. Maar God en de onderwijzende geestelijke wezens beseffen zeer goed de noodzakelijkheid van de afzonderlijke boodschappen, waarbij zij de ontbrekende kennis aanvullen met de nodige ophelderingen. Daarom moet er ook steeds herhaald worden, totdat het mensenkind geheel en al doordrongen is van het hem gebodene en hem de betekenis en het belang van het hem overgebrachte geestelijk goed duidelijk is geworden. Zouden de boodschappen slechts eenmaal gegeven worden, dan zou dat niet tot zulk een inzicht voeren als nodig is om zelf weer onderwijzend bezig te kunnen zijn. Het is nodig dat de mens met duidelijkheid en beslistheid elke vraag kan beantwoorden, pas dan kan de goddelijke leer bij vele mensen nog ingang vinden en hiertoe is in de huidige tijd een grote en omvangrijke kennis vereist.

Het is om die reden dat je vaak boodschappen ontvangt waarvan je gelooft ze reeds ontvangen te hebben, maar dit is nodig opdat eens helder en duidelijk ieder mens door de door jou ontvangen boodschappen onderwezen kan worden, als hem de verklaring van het goddelijke woord ter harte gaat. Neem daarom bereidwillig aan wat je bij herhaling aangeboden wordt, want je grote opmerkzaamheid en je gewillige bereidheid brengen in korte tijd bij vele mensen een door God gewilde rijpheid teweeg. En daarom ontvang je elke boodschap volgens de wil en de wijsheid van de Heer.

Amen