Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1023
25 juli 1939

Wat is genade?

Begeer de goddelijke genade en het leven zal u vervulling opleveren. Want uw ziel en geest zullen rijp worden en u zult het aardse leven niet nutteloos hebben geleefd. En zij, die de goddelijke genade hebben, zijn onvergelijkelijk rijk te noemen, ofschoon hun aardse leven zeer veel ontberingen kent. Want wat hun ontbreekt voor het welzijn van hun lichaam, is hun veelvoudig aangeboden voor de ziel. Het is onnoemelijk waardevol, zich onder de goddelijke bescherming staand te weten. En wie in de genade leeft, die behoedt de Heer voor elk gevaar voor zijn ziel. En elk genadegeschenk vergroot het prestatievermogen van de ziel van de mens en brengt de ziel dichter bij het doel: de vereniging met haar geest uit God. Hoe onuitsprekelijk arm daarentegen is de mens die denkt het te kunnen stellen zonder goddelijke genade. Zijn leven is in geestelijk opzicht leeg en hij gaat steeds over vlakke grond, maar klimt nooit opwaarts. Want de goddelijke genade is immers het toonbeeld van de goddelijke leiding.

Wie om genade bidt, zal daar niet zonder worden gelaten. En goddelijke genade ontvangen betekent, van elke eigen verantwoording ontheven te zijn. Want de Heer zelf neemt Zijn mensenkind aan de hand en leidt het, omdat het te kennen heeft gegeven naar Hem toe te willen en het zich aan Hem toevertrouwt. "Neem mij aan en bescherm mij. Ik wil niets anders dan door U geleid zijn" - zo moet uw gebed klinken in de geest. En de Vader in de hemel zal Zijn kind voortaan niet meer alleen laten gaan. Het zal alle kracht ontvangen, want dit is de genade van de Heer. Hij geeft het wat het ontbreekt: juist inzicht, sterke wil en kracht om al datgene te verrichten wat Hij van Zijn mensenkind verlangt.

Wie dus een beroep doet op de genade, diens lichaam zal ook kunnen uitvoeren wat ervan gevraagd wordt. Dat wil zeggen: het lichaam zal rekening houden met het verlangen van de ziel en dit zal niet meer gericht zijn op aards bezit en genot, maar enkel en alleen uitgaan naar zijn vereniging met de goddelijke geest. En dat is de werking van de genade, die kan worden waargenomen door eenieder die in innig gebed de Vader in de hemel om genade smeekt.

Genade is alles wat u geestelijk vooruithelpt. Genade is elke gedachte die aan u wordt overgebracht en die u naar omhoog wijst. Genade is elke belevenis die u geestelijk raakt. Genade is de aaneensluiting van geestelijk verwante mensen. En genade is elk woord dat van boven tot u komt. Alles wat u helpt u te scheiden van de wereld is goddelijke genade. En hierom moet u onophoudelijk vragen, want ze staat u onmetelijk ter beschikking. Maar uw wil moet daar zelf op gericht zijn en uw hart moet de Vader in de hemel daar kinderlijk deemoedig om vragen. Dan zult u nog op aarde iets groots bereiken en uw einde zal gelukzalig zijn.

Amen