Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0954
8 juni 1939

"Waak en bid" - Verzoekingen

"Waak en bid, opdat u niet in bekoring valt." Aan deze woorden moet u steeds denken, want u loopt voortdurend gevaar, dat de ziel schade zal worden berokkend door geestelijke onverschilligheid. Steeds waakzaam zijn beschermt u tegen plotselinge aanvallen van de vijand. Hij vindt u steeds toegerust voor de strijd als u bidt en het zal niet gemakkelijk voor hem zijn u aan te vallen.

Want al het kwaad in de wereld komt van hem. Hij probeert in de harten der mensen het slechte zaad uit te strooien. Hij legt er alle begeerten en lusten in en waar de mens niet oplet en het gebed vergeet, daar vindt de vijand goede bodem. Dat wil zeggen: daar zal maar al te graag aandacht worden geschonken aan wat de zinnen der mensen prikkelt. En zo zullen zulke mensen steeds aan de verzoekingen ten prooi vallen, want het ontbreekt hun aan kracht om zich tegen de aanvallen van de vijand te verzetten.

En toch staat u zo veel bijstand ter beschikking. U hoeft het slechts te willen en de Heer garandeert u Zijn hulp. Waak en bid. Doorzie met heldere geest hoe u aan alle verzoekingen kunt ontsnappen, wanneer u uw hart naar de goddelijke Heiland toekeert en u Hem om hulp aanroept.

Verlaat u alleen niet op de hulp die u aards wordt aangeboden. Probeer daar geen vervanging te vinden voor de zuivere goddelijke leer. En bid ook daar nu weer, opdat de Heer u en uw werkzaam zijn op aarde wil zegenen. Maar denk er ook aan, hoe waardevol het is wakker te zijn in geestelijk opzicht en hoe derhalve elke dag moet worden benut om de geestelijke rijkdom te vergroten. Wees erop bedacht dat juist de onverschilligheid van de mens zo'n ontzettende ellende teweeg heeft gebracht. En de vijand heeft een heel gemakkelijk spel, waar hem niet serieus tegenstand wordt geboden.

En daarom is het zijn grootste streven, de mensen in een toestand van vermoeidheid te brengen. En zwicht nu de wil van de mens, dan zal zeer spoedig al het goddelijke in de mens zich niet meer staande kunnen houden. En het einde zal een volledige afval van God zijn en een voortdurende achteruitgang in geestelijk weten. Volg dus steeds onze raad op, u in geen geval in dergelijk gevaar te begeven, terwijl u toch het beste middel bij de hand hebt om dichter bij de Vader in de hemel te komen, doordat u zich steeds maar weer in innig gebed bij de Vader in de hemel aanbeveelt en u zich graag en met vreugde aan Zijn wil toevertrouwt.

Dan zult u het gevaar, dat op u loert, heel spoedig de baas worden. En u zult door het gebed ook helemaal gesterkt zijn in de strijd tegen de macht die God vijandig is. De mens kan heel goed alle vijandelijkheden uit de weg gaan, als hij ze maar werkelijk als zodanig onderkent. Hoe waakzamer u op alle gebeurtenissen om u heen acht slaat, des te eerder zult u deze uit de weg kunnen gaan en dan zullen de verleidingen niet zo op u afkomen.

Daarom, waak en bid. En de Heer zal uw ijver belonen en u geen schade laten lijden aan lichaam en ziel.

Amen