Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0747
17 januari 1939

Inpassen in de goddelijke ordening

Wat de Vader jullie gebiedt, moeten jullie je tot richtsnoer maken, want dat jullie volgens Zijn wil leven, is alles wat Hij van jullie verlangt. En Zijn wet is alleen maar gegeven om jullie naar de zaligheid te leiden, omdat in de vervulling van deze wet ook alle voorwaarden aanwezig zijn om in de eeuwige zaligheid binnen te gaan. Degene die ernaar streeft om zo te leven, dat elke dag een inpassen in de goddelijke ordening is, zal heel gemakkelijk in staat zijn om de opdracht op aarde te vervullen. Hij schikt zich naar de wil van de Vader en zal dus nooit anders handelen en denken dan dat het in overeenstemming met de goddelijke wil is. En een kind, dat zich nooit tegen het vaderlijke gebod verzet, zal ook het volle loon voor zijn gehoorzaamheid ontvangen.

Maar de geringste tegenwerking zal aan haar gevolgen te herkennen zijn. Niet dat de Vader Zijn kind hierdoor verstoot, maar het kind zal zichzelf zwaar benadelen, doordat het gedurende de tijd van zijn leven op aarde voortdurend met tegenwerking te kampen heeft, terwijl een gewillig inpassen in de goddelijke ordening ook een altijd rustig en gemakkelijk leven op aarde verzekert met het gelukkig makende gevoel van de saamhorigheid van het kind met de hemelse Vader. Wie dit gevoel in het leven op aarde niet kent, weet niet wat hij moet missen. Hij weet dus ook de liefde van de Vader niet in te schatten en hij heeft die kracht toch weer nodig om de geboden van God te kunnen vervullen.

En daarom zal zijn worstelen op aarde steeds zwaarder zijn, want wie de liefde heeft, heeft ook de kracht. Wie in de liefde voor de hemelse Vader leeft, zal alle wilskracht aanwenden om de goddelijke wetten te vervullen. En het zal voor hem daarom gemakkelijk zijn om zich in de door God gewilde ordening in te passen, want dan wil het kind hetzelfde als wat de Vader wil, omdat de liefde, die beide verbindt, hetzelfde doel volgt, namelijk de eeuwige vereniging en daardoor eeuwige gelukzaligheid.

Amen