Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0739
9 januari 1939

Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (3)

Verneem daarom de Stem van boven: Het is een riskant spel de natuur te willen trotseren en dat de roofbouw van de aarde te sterk wordt toegepast in gebieden, die het rustige vreedzame volk moeten dienen om hun lichaam te voeden. In een dergelijke omgeving moeten nog niet rijp geworden natuurgeesten in grote getale vrij worden, die zich nu ook zullen uiten. En hun activiteit blijft dan beslist niet voor de omgeving verborgen, maar er bereiden zich vanuit het binnenste der aarde uitbarstingen voor, die juist het werk van zulke vrij geworden geesten zijn.

Een dergelijk gebeuren kan alleen worden begrepen door die mensen, die zich eens proberen voor te stellen, welk een ontzaglijke activiteit zich moet ontwikkelen, wanneer de starre vorm, die in zich geestelijks bevat, plotseling is opgelost en al het geestelijke, dat nooit werkeloos kan blijven, nu tot volle activiteit overgaat, dat deze activiteit zich nu op één of andere manier moet uiten.

De mensen denken er niet aan, dat ze zelf het slachtoffer zijn en dat het werkzaam zijn van de natuurgeesten zich op zo'n manier toont, dat vroeger of later de rust van de mensen erg wordt verstoord door veranderingen in de natuur, die weer de voedselvoorziening van de mensen in twijfel trekken en soms ook voelbaar te herkennen zijn, doordat ze ongunstig inwerken op het gemoed, op de ziel van de mens en zo de mensen, die zulke landstreken bewonen, aan boosaardige invloeden van de vrij geworden onrijpe geestelijke wezens zijn blootgesteld.

Alleen een mens, die in het geestelijke gevorderd is, kan dit werkelijk inzien en beoordelen. De mensen zonder dergelijk weten accepteren al deze verschijnselen met vanzelfsprekendheid en weten niet, dat ze zelf de schuld zijn van de lichamelijk en geestelijk hachelijke toestand, waarin ze zich op aarde bevinden. En dat alleen maar door de grote zucht naar winst, die aanleiding ervoor is, dat men probeert in de aarde binnen te dringen om er zoveel mogelijk schatten aan te onttrekken.

Maar nooit kan een dergelijk streven de instemming van de Schepper vinden. En zo zal een handelen tegen Zijn wil en tegen de natuurwetten zeker ook een omvorming van de aarde tot stand brengen, die zich niet gunstig doet gevoelen voor de mensen en nog veel minder voor hun ziel. Want tegen de natuurwetten moet de mens niet strijden, wil hij geen schade lijden aan lichaam en ziel.

Amen