Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0728
30 december 1938

Liefde is de tegenpool van de kwade macht - Scheidsmuur - Woord van God is leven

Zodra het aantal van degenen, voor wie mijn woord toegankelijk is, toeneemt, verliest de tegenstander aan macht, want alles wat volgens mijn woord leeft, staat ook in de liefde. En de liefde is de tegenpool van het doen en laten van de duisternis. Wie dus in de liefde leeft, is onbereikbaar voor de boze krachten. Hij richt een onoverwinnelijke scheidsmuur op tussen zichzelf en de kwade macht en is tegen alle aanvallen van deze kant beschermd, want de macht van de liefde is aanzienlijk sterker en kan door de macht van de haat niet overwonnen worden.

Hoe sterker de wil om lief te hebben is, des te levendiger zal ook het geloof zijn. En in het aannemen van het woord van God is elke daad gezegend, want pas het daadkrachtige opvolgen van mijn leer is het zekerste wapen tegen alles wat van beneden komt. Mijn woord is en was van eeuwigheid. In mijn woord staan, betekent leven. Maar de macht van het kwaad is ondergang en dood. Daarom moet degene, die mijn woord hoort en daarnaar handelt, in eeuwigheid leven.

En wie dezelfde kracht zoekt in de werken van de naastenliefde, die herkent God eveneens, want hij gaat in Mij op door de daden van liefde. Degene die de liefde tot het eerste grondbeginsel maakt, vervult de voorwaarden van het leven. Want hij heeft waarlijk het beste deel gekozen, doordat hij in de kracht van de goddelijke liefde staat en gelijktijdig gevrijwaard is van de alles verwoestende kracht van de tegenstander.

De mens verliest elke angst voor de dood, als de liefde in hem werkzaam is, want zijn geest ontwaakt tot het leven en hij heeft de brug naar het hiernamaals gevonden. Hoe zou de dood hem dan nog kunnen beangstigen, terwijl hij van tevoren al in de sferen van het licht verblijft? Hoe zal hij wel de dood vrezen, terwijl hij het eeuwige leven in zich heeft, daar hij zich afkeerde van de macht die zijn ondergang wilde, en hem zo het leven weer teruggegeven werd? Alles, wat liefde is, is voor eeuwig. Daarentegen is alles wat de goddelijke liefde niet in zich heeft, vergankelijk.

Amen