Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0727
30 december 1938

Geloof en vertrouwen in God nodig voor de weerstand - Storm

Aan de hele wereld zal bekend gemaakt worden hoe machtig de wil van de Heer is en er zullen steeds meer bewijzen van Zijn werkzaam zijn onder de mensheid zichtbaar worden en getuigenis afleggen van de eeuwig onoverwinnelijke liefde van God. Hoe duidelijker de tekenen, die de Heer de mensen geeft, des te grotere protesten zullen deze oproepen, want de zinnen van de mensheid zijn ver verwijderd van een geestelijk beleven.

Er zijn er maar weinig die in het licht staan en deze weinigen zullen het zwaar te verduren hebben onder de overmacht van de ongelovigen. En alleen het sterkste geloof en het diepste vertrouwen in God zal hen de kracht geven om weerstand te bieden. Maar in de nood is de hulp van God niet ver weg. En jullie zijn immers slechts uiterlijk alleenstaand, maar jullie ziel is niet alleen en dus zijn jullie ook niet onbeschermd aan de pogingen en vijandigheden van de ongelovige medemensen blootgesteld.

Alles wat jullie verontrustend voorkomt, wat zogezegd tegen jullie gericht is, is als een storm, die wel rondom jullie waait, maar jullie niet omver kan werpen, als jullie zelf tegenstand bieden. En de Heer zal nooit toelaten dat de macht van de storm groter is dan jullie weerstand, wanneer jullie Hem maar trouw blijven en in alles, wat jullie omgeeft, de almacht van God herkennen en Hem daarom in vol geloof vertrouwen.

Het gevaar voor jullie ligt immers alleen maar daarin, dat jullie omwille van uiterlijke voordelen de Heer verlaten. De kracht van God blijft in degenen die zulks niet begeren en het maakt hen sterk tegen alles wat God vijandig gezind is. En er zullen ter ere van God steeds nieuwe boden opstaan. Een wonder van goddelijke liefde verbleekt duidelijk, waar de hang naar de wereld dus onmiskenbaar is en alleen degene die de wereld de rug toekeert, zal dit wonder herkennen en het zal hem onnoemelijk gelukkig maken.

Amen