Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0717
21 december 1938

Wonder van de goddelijke liefde - Woorden van de Vader

Zie, mijn kind, het wonder van de goddelijke liefde is voor jou nog steeds onbegrijpelijk en nochtans zal het voor jou steeds weer het bewijs zijn van mijn vertoeven onder jullie, die mij aanhangen. Zie, waar twee elkaar liefhebben, zullen ze elkaar wederzijds alles schenken en verschaffen, want de liefde is alleen dan echt, als ze geeft, om de ander gelukkig te maken. En evenzo wil Ik mijn kinderen, die Ik innig lief heb, gelukkig maken. En het gehele wezen van mijn liefde moet duidelijk voor hen worden, als ook hun harten naar Mij toegewend zijn. Want liefde kan steeds alleen dan gelukkig maken als beide delen door het gevoel van de liefde met elkaar verbonden zijn.

Daarom is de liefde als zodanig het bindmiddel dat de wezens onverbrekelijk voor eeuwig verbindt. En als Ik nu een kind met mijn liefde vastpak, blijft het voor eeuwig en onlosmakelijk met Mij verbonden. En zijn deel is eeuwige zaligheid door mijn gelukkig makende liefde. En Ik verlang van jullie, mijn kinderen, niets meer dan dat jullie je bereidwillig aan Mij geven. Dat jullie je door mijn liefde laten vastpakken en jullie Mij je gehele kinderlijke liefde schenken.

Geborgen in mijn liefde komt er voor jullie een buitengewoon gelukzalig bestaan tot volle ontplooiing. Elke last zal jullie dragelijk lijken. Elk leed verliest aan bitterheid. Niets kan jullie schrik aanjagen als jullie je bewust zijn van de liefde van de hemelse Vader. Wat jullie aan gebeurtenissen, die jullie zorgen baren, overkomt, zal als een ademtocht aan jullie voorbijgaan zonder een bedrukkende uitwerking te hebben, want mijn liefde houdt jullie ver van alles weg en is steeds alleen maar bedacht op jullie welzijn. En zelfs dat, wat Ik jullie niet aan leed kan besparen, is louter liefde voor jullie en nodig voor jullie eindeloze gelukzaligheid van weleer. Wordt daarom niet direct moedeloos als het leven jullie hard aanpakt. Ik sta immers altijd achter jullie en houd mijn handen beschermend boven jullie ziel, ook al is het lichaam aan lichamelijke kwalen blootgesteld.

Zie, mijn kind, alle gaven komen van Mij, leed en vreugde, en de liefde laat jullie alles overkomen, want als jullie Mij daardoor steeds meer naderen, wordt ook het geluk steeds dieper en innerlijker, want het hoogste geluk ligt in de uiteindelijke vereniging met Mij, hetgeen voor jullie nog niet te begrijpen valt. Wie wil bewijzen mijn gaven waardig te zijn, moet zijn hart geheel en al aan Mij schenken en zich vol vertrouwen en overgave aan Mij overgeven, opdat Ik door mijn wil in zijn hart kan werken, opdat het een bereidwillig werktuig is in mijn handen en steeds alleen maar aandachtig naar mijn woord luistert. Om eens de hoogste vervulling in mijn liefde te vinden en onuitsprekelijk zalig te zijn in eeuwigheid.

Amen