Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0711
14 december 1938

Woorden van de Vader - Dictaat - Hoorbare stem

Ieder uur moet je benutten, mijn kind, want de tijd op aarde is kort. Een gehoorzaam en gewillig kind staat in mijn genade en zal ook altijd mijn woord waardig bevonden worden. Toch moet het zuinig zijn op ieder uur dat hem het kostbaarste geven kan wat een mens verkrijgen kan. Zie, op jou rust een taak, die voor het volbrengen veel tijd vergt. Daarom moet er ook niet een moment verzuimd worden, omdat ze onnoemelijk zegenrijk benut kan worden.

Zo zal jou vandaag in het kort medegedeeld worden dat de waardevolste gave jou nog geboden wordt in een vervolg. Er zal nog een tijd voorbijgaan en in deze tijd zullen jouw gedachten zich zeer veel met Mij bezighouden. En als jij de graad van liefde bereikt hebt die jou mijn woord in het hart zal laten vernemen, zul je ook in staat zijn mijn dictaat te volgen en onmiddellijk al hetgeen vernomen is, weer te geven. Maar wie Mij zo dienen zal, moet zich geheel en al aan Mij onderwerpen. Zijn wil moet met de mijne versmelten en zijn verlangen moet geheel en al alleen maar Mij gelden. Probeer deze toestand te bereiken, mijn kind, opdat jij je taak kunt vervullen en zelf daarin opgaat om reeds hier op aarde onnoemelijk gelukkig te zijn.

Ik vorm mijn dienaren op aarde en wil hun harten geheel en al bezitten. En hoe inniger ze Mij liefhebben, hoe groter hun verlangen naar Mij is, des te eerder zal voor hen vervulling plaatsvinden, en Ik zal hen zo nabij zijn, dat ze Mij horen en voelen. En ieder woord moet klinken in het hart. Het moet mijn liefde verkondigen aan hen, die Mij hun wil offeren. Als het uur gekomen is dat Ik jou toegedacht heb voor het in ontvangst nemen van het mooiste en kostbaarste, dan ligt er op aarde alleen nog maar deze opdracht voor je, die dan al jouw ijver moet gelden. En de mensheid zal een onverwoestbaar werk geboden worden, dat voor haar mijn liefde voor de mensheid aanschouwelijk moet maken. Mijn lijden en sterven aan het kruis. Om deze opdracht waardig te worden moet je volharden in het gebed en voor Mij je hart zuiver houden. Opdat jij, deelachtig aan de grote genade, de mensheid kunt dienen door jouw wil.

Amen