Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0695
3 december 1938

Vol gelovig vertrouwen - Strijd tegen de twijfel

De mensen weten niet hoe makkelijk ze kunnen wegzakken in het ongeloof als de innerlijke houding tegenover de Vader aan diepgang te wensen overlaat, want de Heer zelf is bescherming voor allen die Hem zoeken. En zo kan het kind, dat hevig naar Hem verlangt, zich niet vergissen. Iedere minuut van het leven is kostbaar en als ze voor het winnen van dwalende zielen benut worden, zijn ze door de Heer gezegend. Laat je daarom niet overvallen door twijfel. Jouw gedachten bewegen zich in de geest van de Heer. Hij voert jou als het ware zo door het dagelijkse leven dat jij in jouw geestelijke opdracht werkzaamheid vindt. De geringste aansporing is vaak voldoende om de mens nadenkend te laten worden.

Een zeker gevoel van geborgenheid verlost de mens van alle pijn en zo heeft de Heer reeds voor jouw verdere leven zorggedragen. Jij kunt je gerust aan jouw geestelijke arbeid wijden en vol vertrouwen naar Hem opkijken. Want het is een eeuwige strijd om een zwakke ziel. Waar ook maar het geringste wantrouwen opduikt, daar zijn de geesten van de onderwereld in menigten verzameld om zo’n twijfelend hart omlaag te trekken. Alles wat zich niet onvoorwaardelijk aan de kracht van boven overgeeft, wordt door de tegenpool gegrepen en als het ware steeds meer verzwakt. En dan moet de ziel mateloos strijden om opnieuw in verbinding te komen met de kracht van boven. En dat alleen maar wanneer lichte twijfel het hart gevangen wil nemen.

De Heer verlangt van jullie, die Hij zelf onderwijst, het gelovigste vertrouwen. Bedenk dat elke twijfel de Heer bedroeft. Bedenk dat Hij jullie tot kinderen met een volkomen geloof wil vormen en dat jullie daarom nooit aan zijn woorden moeten twijfelen. Want dan vinden alle kwade machten ingang in het twijfelende hart en verdringen ze de eveneens werkzame goede geestelijke wezens, zodat hun invloed eveneens zwakker wordt en slechts een sterke wil het gevaar voor de ziel kan beperken. Laat jullie gezegd zijn dat er zonder strijd geen overwinning behaald kan worden en daarom moeten jullie vechten tegen alle twijfel. Jullie moeten weten dat de volste kracht in een geloof zonder twijfel ligt, maar dat jullie je in het tegenovergestelde geval in de macht van de vijand begeven.

Laat alle zorgen over aan de Heer. Hij zal jullie opbeuren als jullie moedeloos worden. Hij zal jullie troosten en jullie ook opheldering geven waar jullie onwetend zijn. En zo heeft Hij voor jullie steeds dat bereid wat passend is voor jullie ziel. Hij geeft jullie de zuiverste waarheid en iedere twijfel daaraan is onrecht tegen de Heer en Heiland, terwijl het volste vertrouwen en een geloof zonder twijfel Hem steeds verheugen. Ga daarom in gebed en vraag de Vader om Zijn bijstand in alle verzoeken en vragen die je bedrukken. En geef Hem je onverdeelde aandacht en schenk Hem de beste wil en alle twijfel zal opgelost worden en jouw vragen zullen beantwoord worden, want het is de wil van de Heer dat jullie weten wat jullie verlangen te weten.

Amen