Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0689
28 november 1938

Menswording - Brug

Die de doornenkroon gedragen heeft, heeft de zonden van de mensen op Zijn schouders geladen en bleef toch het reinste, onschuldigste lam van God. In die tijd was het voor alle zielen nacht. Maar met de Heiland kwam het licht naar de aarde en de duisternis werd overwonnen door de dood van Jezus aan het kruis. En wie zijn hart opende om het licht op te nemen, diens zondenschuld werd gedelgd door de liefde van de Heiland. De macht van het kwaad was gebroken. De Heiland verwierf voor de mensen het recht om binnen te gaan in het eeuwige vaderland als ze het geloof in Jezus Christus als Zoon van God aannamen.

Onmetelijk lange tijden waren de poorten naar het vaderhuis gesloten, omdat de zonde de ziel scheidde van de eeuwige Godheid. Toen sloeg de Heer een brug van de aarde naar de geestelijke wereld. Het geloof kon de tot nu toe onoverbrugbare kloof overwinnen. De eeuwige Godheid neigde Zich vaderlijk naar Zijn schepselen. En wie maar de wil heeft, die vindt de weg naar de Vader. Want de goddelijke Heiland heeft door Zijn menswording de weg geëffend.

Amen