Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0685
26 november 1938

Het verschil tussen de "wolf in schaapskleren" en de voorloper van de Heer voor Zijn wederkomst

Het gemakkelijkste spel heeft de tegenstander wanneer hij als "wolf in schaapskleren" verkleed rondgaat, en de mensen met blikken en woorden betovert. Hij zal iedere gelegenheid uitbuiten waarbij hij onder de mensen schade kan aanrichten. Wie in de klauwen van de wolf valt wordt meedogenloos verscheurd zodra deze de macht over de ziel heeft verkregen, maar tegenovergesteld aan hem is de voorloper.

Onthoud daarom goed: U zult hem herkennen die met het "vurige zwaard van zijn mond" over de aarde gaat. Niemand zal aan zijn woord twijfelen, want het zal goddelijk zijn en een uitstromen van de diepste liefde van God. Maar zoek hem niet in glans en pracht, want zijn naam is onaanzienlijk en onbekend. Hij noemt zich wel Johannes, maar zijn aards lichaam heeft niet het voorkomen dat hem in het geestelijke rijk siert. Hij wandelt midden onder u en leert door woorden en daden, en hij zal een voorloper zijn van de Heer voor diens wederkomst op aarde. Evenzo zal zijn woord getuigen van Gods liefde overal waar hij zich bevindt, want hij zal in de harten van de mensen een diep verlangen opwekken naar waarheid en licht.

Geloof de stemmen van de huidige tijd niet die u misleiden willen, die u het gevoel voor het goede en edele vertroebelen willen. Bemoei je niet met hun zaken en blijf alleen bij wat de Heer u zendt van boven. Want de neiging van de tegenstander is naar de wereld gekeerd en niet er van af naar de eeuwige Godheid toe.

De voorloper zal u rechtstreeks de woorden van de Heer laten beluisteren, zijn geest zal het ware heil verkondigen en wie hem hoort is door zijn spreken vervuld. Hij komt in de glans van waarheid en er kleeft geen smet van de wereld aan hem. Het land echter waarin hij vertoeft is gezegend door zijn aanwezigheid. Maar wanneer hij verschijnt is ook het uur van het gericht niet ver meer. Hij zal al het lijden met geduld dragen en steeds de stem vernemen van de Heer.

Denk aan deze woorden als men hem zal grijpen om zijn lot op aarde te bezegelen. Nooit echter zullen de wereldse mensen de strijder voor God kunnen verhinderen uit te voeren, wat hij ter wille van de mensheid op zich genomen heeft. Nooit zal uw macht zover reiken dat u ongestraft tegen de Heer kunt ingaan. Toch zal zijn oog mild blijven rusten op u die hem leed wilt aandoen, want zijn liefde en geduld strekt zich ook uit over allen wier harten tegen hem zijn. Maar hij zal nog velen winnen, omdat de kracht van zijn woorden en liefde onzegbaar groot is. Het wereldgebeuren zal daardoor aan belang inboeten, want de geest van hen die in hem de redder uit de diepste nood zien staat lijnrecht tegenover de geest van hen die alleen werelds gericht zijn en hun lot zal de dood zijn van lichaam en ziel.

Daarom wordt u hiervan in kennis gesteld, opdat u de activiteiten herkent van hen die de diepte toestreven. Die het licht van boven schuwen en ernaar streven dit uit te doven, opdat in de duisternis de tegenstander de zielen kan bemachtigen. Licht zult u verkrijgen als u naar licht verlangt, want de Heer laat u niet in de duisternis smachten. Hij zal u behoeden voor de "verscheurende wolven" die in hun vermomming Zijn kudde binnensluipen, en verwarring trachten aan te richten. Lees Zijn woord en herken de verwarring. En wie oren heeft om te luisteren die hore; niet de wereld zal u vrede brengen maar alleen Hij, wiens rijk niet van deze wereld is.

Zijn vrede zal een eeuwige vrede zijn die door niets in de wereld meer verstoord kan worden. Die zich daarom ook over de aarde zal uitstrekken, over die mensen die het woord van God vernemen uit de mond van een ware volgeling van Jezus die in zijn liefde de mensen wil bijstaan en hun de eeuwige liefde van verkondigt. Deze zal de ware vrede brengen aan de mensen die van goede wil zijn.

Amen