Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0673
17 november 1938

Zich toevertrouwen aan de genade van de Heer

De mensen verzuimen zo vaak zich aan de genade van God toe te vertrouwen en maken zich daarom het leven op aarde aanzienlijk moeilijker. De aanvallen kunnen veel gemakkelijker getrotseerd worden als de mensen indachtig zouden willen zijn dat hun kracht zonder de hulp van God niet voldoende is, maar dat ze ruime ondersteuning krijgen door de liefde van de Heer. Wie gelooft deze ondersteuning niet nodig te hebben, moet onuitsprekelijk zwaar worstelen in het leven op aarde en zal toch niet bij benadering het succes hebben als een zich aan de genade van God toevertrouwend mensenkind, dat in alle levenssituaties niet alleen maar op zichzelf aangewezen is, maar door de liefde van de Vader zorgvuldig gekoesterd en beschermd wordt.

Als jullie mensen dit overdenken, moet alle schroom van jullie wijken. Jullie moeten, gelovend in de altijd bereid zijnde hulp van de Heer, met vol vertrouwen de strijd op aarde aangaan en ook zonder zorgen de moeilijke tijden tegemoet zien, want nooit kan jullie leed geschieden wanneer jullie als zwakke kinderen de Vader om bescherming smeken. Laat daarom nooit meer het vertrouwen zakken. Verlies niet het geloof in de nooit moe wordende liefde en het geduld van de hemelse Vader, dan zullen jullie ook de grootste beproevingen overwinnen, altijd tot voordeel van jullie ziel. En ook zullen jullie van alle aardse nood bevrijd zijn, als jullie altijd maar in vol vertrouwen op de hulp van de Heer wachten.

Het zijn zekere wetten die de goddelijke Schepper jullie in Zijn wijsheid voor de tijd op aarde te vervullen gebood. Eenieder die deze wetten nakomt, dat wil zeggen, zich inspant om in de goddelijke orde te leven, zal ook steeds waardig gevonden worden om de levendige verbinding met de Vader te vinden. Hij zal daarom altijd de nodige versterking en lafenis kunnen putten uit de eeuwige krachtbron en het dus ook niet nodig hebben om vrezend en moedeloos door het leven te gaan, want aan hem schenkt de Heer Zijn genade en iedere gebeurtenis is alleen maar toegelaten om gelovig en vol vertrouwen overwonnen te worden, opdat de mens in zijn ziel rijpt en sterk wordt in het geloof. Want die de Heer zoeken, zijn allemaal Zijn kinderen en de Heer nadert deze kinderen liefdevol en leidt ze langs alle hindernissen van het leven. En jullie komen onbeschadigd uit alle gevaren, tegenspoed en verdrukkingen tevoorschijn. Jullie zijn door de genade van de Heer machtig en Zijn kracht zal jullie doordringen en jullie zullen stevig staan in alle strijd die jullie in het leven op aarde niet bespaard kan blijven en die voor de bevordering van de ziel beslist nodig is. En als jullie dit weten, begin dan niets zonder dat jullie je overlaten aan de genade van de hemelse Vader, dan zal jullie leven gemakkelijker zijn.

Amen