Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0667
14 november 1938

Nacht der verschrikking

In de nacht der verschrikking zullen jullie aan de hemel de Gekruisigde zien, Die zichtbaar in een wolk zal komen, want Zijn lijden en sterven moet de mensen die in Hem geloven weer voor ogen gehouden worden en moet hen kracht geven om voor Hem te werken. Als jullie het teken aan de hemel zien, denk dan niet dat alle leed voorbij is, maar weet dat het worstelen om de zielen met vernieuwde kracht inzet en jullie Zijn strijders op aarde moeten zijn. Weet dat de Heer Zelf onder jullie is om daar kracht te geven waar ze nodig is en geen bede zal verloren gaan waar het om het zielenheil van de mens gaat.

Wat jullie echter zeer in verwarring zal brengen, dat zijn de nieuwe tegenwerkingen van buiten, die jullie meer dan ooit zullen afhouden van jullie arbeid voor de Heer. Jullie zullen je afvragen waarom de Heer zulks toelaat, maar jullie zullen spoedig beseffen dat ook deze tegenwerkingen een zegenrijke uitwerking hebben bij hen die jullie al ingewijd hebben. Dat ze beginnen om met steeds grotere ijver het woord van God na te komen en dat voor hen de tegenwerkingen van buiten alleen maar een aansporing zijn. Want in het woord van God zullen ze het ware heil herkennen, waar het hen ook aangeboden wordt. En er zal ook niemand onder hen zijn die niet ook de kracht daarvan bespeurt, wanneer hij het maar met het hart opneemt.

Wie in de nacht van de verschrikking de Heiland gevonden heeft, verlaat Hem nooit meer, al mag het ook stormen rond deze kinderen op aarde. In hen is de vrede en het vaste vertrouwen dat alle leed op aarde eens verwisseld wordt voor hemelse gelukzaligheid. Maar het streven van de wereld zal zijn de volgers van de ware leer van God het lot op aarde nog ondraaglijker te maken, maar in dezelfde mate komt hen ook de kracht toe alles te verdragen wat hen aan lasten opgelegd wordt. Want de hemel zegent hen die op Hem vertrouwen. Een wijze huisvader zal al zijn gebouwen goed in stand houden opdat hij niets van zijn bezit verliest. De hemelse Vader zal nog veel meer al Zijn bouwstenen voor beschadiging behoeden. Wat van Hem is, laat Hij niet verloren gaan, maar Hij verstevigt Zijn bouwwerk steeds meer, opdat het tegen de aanvallen van buiten kan standhouden. Laat daarom jullie bezorgdheid vallen, die deze tijd van beproevingen geldt. Wiens wil het is God te dienen en Zijn wil te vervullen, zal ieder gevaar zegenrijk doorstaan en steeds alleen maar tot grotere eer van God werken.

Amen