Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0664
12 november 1938

Aan Mij is alle macht gegeven - Strafgericht - Puinhopen

Want aan Mij is alle macht in de hemel en op aarde gegeven. En wat Ik doe, is steeds alleen maar een werk van barmhartigheid en liefde voor Mijn schepselen, die Ik het leven gaf. De kring van hen die Mij willen dienen blijft evenzo aan mijn wil ondergeschikt en door hen verkondig Ik de mensen op aarde mijn wil. Want de nood is hoog. De mensen staan aan de afgrond van het verderf, want ze erkennen Mij niet meer als hun Vader. En Ik moet ingrijpen als Ik ze niet helemaal aan het verderf wil prijsgeven. En zo zien jullie alleen maar alle verschrikkingen van de aarde, maar niet ook mijn in liefde naar jullie verlangend hart dat jullie door deze verschrikkingen redden wil. Hoe meer jullie in de duisternis verblijven, des te harder moet Ik jullie aanpakken, opdat jullie Mij achten.

Het geloof staat zo ver van jullie af, jullie denken zo weinig aan Mij. En mijn wezen en werken zijn zo onwaarschijnlijk geworden, dat bijna niets meer jullie wakker kan schudden en juist kan leren denken. Daarentegen houdt de wereld jullie met sterke banden vast. Jullie offeren haar alles. Zelfs dat wat jullie nog stilletjes in jullie harten moeten bewaren: het geloof in Jezus Christus als Verlosser van de wereld. Jullie geven ook Hem op vanwege de nuchtere voordelen van de wereld. Maar welk nut heeft dit voor jullie wanneer de Vader jullie opneemt in de eeuwigheid? Bezin jullie toch op jezelf. Wees zelfzuchtig op jullie ziel bedacht en maak je los van de wereld en haar bekoringen.

Ik maak me zorgen om jullie en probeer in jullie harten binnen te dringen. Sluit deze harten niet af en leef in de liefde opdat Ik jullie kan naderen en jullie versterking kan brengen in de nood van de ziel. Maar wie zich van Mij afwendt, moet ook in het schijnbare goede leven op aarde worstelen en strijd voeren. Want voor hem kan niets van de wereld de genade van de Vader vervangen en alleen deze is kostbaar voor de eeuwigheid. Oh, als jullie je toch bewust zouden worden van de waardeloosheid van de aardse goederen. Als jullie je altijd maar voor ogen willen houden dat de volgende dag jullie al daarvan kan scheiden en jullie arm en met niets moeten overgaan in het hiernamaals. Mijn liefde en barmhartigheid proberen voortdurend jullie de grote nood daar te besparen, en door leed en zorgen probeer Ik jullie op de weg van het inzicht te leiden, wat door vreugde en aards geluk nooit meer mogelijk is.

En zo breng Ik jullie opnieuw het bewijs van mijn macht en kracht en laat de aarde beven. Een korte tijd nog en dan zal de aarde op vele plaatsen een puinhoop worden. En wat bij Mij blijft, zal werk krijgen aan de zielen van de dwalende, maar gewillige mensenkinderen. Ik blijf onder jullie, mijn dienaren, en sta jullie met raad en daad bij, opdat jullie altijd alleen maar volgens mijn wil werkzaam zijn. Maar Ik kan de ellende niet afwenden van de mensheid die deze zelf naar zich toe getrokken heeft door haar verdorven denken en haar ongelovigheid. Wanneer er geen acht meer geslagen wordt op mijn stem, zal elk geloof onder de mensen uitdoven. Toch wil Ik dit verhinderen en daar ingrijpen waar groot gevaar is. De wetten van de wereld beloven jullie, die Christus verloochenen, bescherming, maar wie zal jullie beschermen in zulke nood? Besef daarom dat alleen Ik de Heer ben over hemel en aarde en dat een ieder die Mij erkent en een volkomen geloof heeft, onder mijn bescherming staat. Maar zonder dit is jullie lot alleen maar duisternis. Besef dat alle macht van de wereld mijn wil niet kan tegengaan en dat alles hieraan onderworpen moet zijn, omdat al het door Mij geschapene ook door Mij geregeerd wordt tot in alle eeuwigheid.

Amen