Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0643
28 oktober 1938

Worstelen om wilskracht - Onderwerpen aan de wil van God

Zie, hoe machtig de drang tot voltooiing in jullie is, als jullie maar eenmaal de juiste weg betreden hebt. Jullie zullen dan door innerlijke drang de ziel gehoor schenken, jullie zullen haar behulpzaam zijn als zij probeert zich met de goddelijke Geest te verenigen. En jullie zullen alle middelen aanwenden om naar de hoogte te klimmen, want in jullie spreekt de stem van het hart, die Ik zelf laat horen opdat jullie Mij vinden. En zo is jullie weg op aarde in voortdurende verbinding met Mij makkelijker en zegenrijker, want te midden van alle gevaren van de buitenwereld herinnert deze stem jullie steeds weer aan jullie eigenlijke opdracht.

Zie, mijn kind, in jouw hart weerklinkt deze stem zo vaak en maant jou om onophoudelijk geestelijk werkzaam te zijn. En er komen jou steeds weer lessen toe die jou moeten rijpen voor de voor jou bestemde werkzaamheid op aarde. Er zullen nog hoge eisen aan jou gesteld worden, maar jouw wil en geloof zullen versterkt worden en dus zal jou steeds de kracht van boven toekomen die jij voor jouw werk op aarde, zowel geestelijk als ook aards, nodig hebt. Als jouw lichamelijke toestand jou zo vaak op aarde wil houden en je moeilijk de weg naar boven vindt, bedenk dan dat worstelen de wilskracht versterkt en vermeerdert en dat hiermee ook zulke stemmingen ondergeschikt moeten zijn aan de ziel, juist voor jouw voltooiing. Het hemelse paradijs zal jullie de moeilijke dagen op aarde volledig doen vergeten en jullie zullen ook begrijpen waarom alles zo moet zijn zoals het was. En jullie zullen de Schepper dankbaar zijn, Die jullie leidde in Zijn wijsheid.

Zie, mijn kind, gelukkig de mens, wiens wil in staat is zich te onderwerpen aan mijn wil, wie het worstelen op aarde dit succes oplevert en die steeds zijn hoogste voldoening zoekt in de vervulling van mijn wil. Voor hem zullen de dagen op aarde ook makkelijker worden, want zijn vertrouwen, dat mijn wil hem juist leidt, is groot. Span je steeds in je in de toestand te verplaatsen waarin je je willoos aan Mij overgeeft, dan zul je mijn beloften begrijpen en ze waardig worden want jullie mensen verzetten je nog al te zeer tegen mijn verordeningen. Jullie willen nog heel vaak jullie eigen weg gaan en geven je niet volledig over aan de leidende hand van jullie Vader. De zwakste weerstand maakt jullie leven op aarde aanzienlijk moeilijker, want dan moet de Vader in de hemel jullie vermanen en jullie narigheid sturen, opdat jullie ziel gezond wordt. Zie daarom in iedere kwaal steeds alleen maar de liefhebbende zorg van de Vader Die jullie gehoorzaam wil maken, opdat jullie in Zijn wil blijven, Die jullie uiteindelijk in alle heerlijkheden binnen voert als jullie je onvoorwaardelijk aan Hem onderwerpen.

Amen