Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0630
20 oktober 1938

Alle begin is moeilijk - Wilskracht - Gebed bij oorlog - Strijd om het woord van God

Alle begin is moeilijk, zo begon je werk. Er moet aan ieder groot werk een strijd voorafgaan die eerst de wil rijpt om met dit werk te beginnen. En dan pas zal uit de volharding van een mens blijken hoe sterk zijn wil is. Behoort bij het begin van een werk al een toegenomen wilskracht; dan zal deze nog groter moeten worden naarmate een werk vordert. Er is vaak het gevaar dat de wil verflauwt, dat de mens ontmoedigd wordt door mislukkingen, oftewel een zekere onverschilligheid verschijnt in ieder begonnen werk, wat dan een zwakker worden van de wil tot gevolg heeft en dan loopt het werk gemakkelijk het gevaar afgebroken te worden en onvoltooid te blijven. In zo’n gevaar zou ook jij verkeren als je niet voortdurend om hulp zou willen bidden. Dit werk moet niet onderbroken worden. Het moet met alle liefde voortgezet worden met ondersteuning van de werkzame geestelijke wezens van boven, en zo zal jou ook voortdurend de kracht worden toegezonden als je je maar  gewillig aan de Heer en Heiland ter beschikking stelt. De Heer heeft Zijn wijze plannen en niets moet onder dwang uitgevoerd worden. En daarom moet de mens zelf steeds weer worstelen en standhouden tegen iedere verzoeking die zijn wil zou kunnen verzwakken.

Vervolgens verneem je het woord gesproken in je hart en de bron waaruit je putten mag, zal altijd voor je geopend zijn, en je hart zal zich verkwikken en de wil zal gestaald zijn en steeds bereid om de Heer onafgebroken te dienen. Je zult in het innerlijke van de mens kunnen binnendringen en zijn geestelijke rijpheid herkennen. Je zult de deemoed en bescheidenheid in de ogen van de mens kunnen herkennen en je zult zeer goed in staat zijn het ware van het valse te onderscheiden. Maar dan ligt het ook aan jou, je met versterkte ijver aan je opdracht te wijden, want de tijd komt steeds dichterbij dat de strijd om het woord van God zal beginnen.

In het gevaar van een oorlog weten de mensen wel te bidden, maar de strijd om het woord van God, die duizendmaal belangrijker is omdat hij nog veel verschrikkelijkere gevolgen voor de ziel tot gevolg kan hebben, zien de mensen gelaten tegemoet. Deze strijd raakt ze zo weinig en zou toch hun hele ontzetting aan de ene kant en hun volle bereidheid zich in te zetten aan de andere kant moeten opwekken, en aan deze strijd zou veel meer aandacht geschonken moeten worden. Want wat de ziel daardoor verkleinen of verliezen kan, is zo enorm belangrijk; het verlies oneindig smartelijk en het voordeel evenzo onuitsprekelijk zaligmakend. Daarom zou het gebed van de mensen veel meer het gevecht en de strijd om de zege van het woord van God moeten gelden opdat de mens hier veilig uit tevoorschijn zal komen.

Amen