Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0626
18 oktober 1938

Gevoelsleven van de mensen - Vertrouwen op God


In de diepte van het menselijke gevoel is zo veel verborgen en jullie kunnen uit jezelf niet het wonderwerk "mens" begrijpen. En toch ontbreekt het jullie wederom aan het vaste vertrouwen op God. Nemen jullie alleen al de dagelijkse gebeurtenissen als maatstaf, dan zullen jullie spoedig moeten inzien dat het gevoelsleven van de mensen zeer uiteenlopend is. Wat de één bovenmatig bedrukt, is voor de ander makkelijk te dragen en wat de één in korte tijd overwint, kan de ander zeer lang kwellen. De mensen zijn allemaal gelijk geschapen maar het gevoelsleven is verschillend geaard.

De ziel is als het ware uitgerust met uiteenlopende kracht om weerstand te bieden aan puur uiterlijke dingen, al naar gelang de eerdere fasen van de belichaming deze kracht om weerstand te bieden, vergroot hebben. Toch kan de ontbrekende kracht om weerstand te bieden heel makkelijk in het leven op aarde verworven worden door te vertrouwen op God en daarom kan ook alle leed op aarde verminderd worden waar een sterk vertrouwen op God is. Alle leed kan er dan alleen maar toe bijdragen het innerlijke leven te verfijnen zodat alle geestelijke gewaarwordingen op de voorgrond treden en aan het lichamelijke leed niet zoveel aandacht geschonken wordt, want de hoop op de hulp van God is troost in moeilijke tijden. De zorg van de Vader gaat onophoudelijk uit naar de veredeling van de ziel en Zijn middelen zijn vaak zo dat ze naar buiten wel een harde en liefdeloze indruk maken, echter ware balsem zijn voor de ziel, dat ze het innerlijke leven van de mensen op een weldadige manier beïnvloeden en daarmee leed ook zegen kan zijn.

Als de mens zich in tijden van nood realiseert, dat God hem tot nu toe de kracht gaf alle leed te overwinnen, dan zal hij vol overgave ook nu weer het leed op zich nemen en alleen maar om de Goddelijke hulp smeken in het vaste geloof verhoord te worden. Want de liefde van de Vader is groot, Hij heelt alle wonden op de juiste tijd. En zo zijn Zijn bepalingen overeenkomstig de hoogste wijsheid nooit tot enige schade voor de mensen, maar de ziel zal haar Schepper voor eeuwig danken.

Amen