Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD. 0618
13 oktober 1938

Afwijzen en aannemen van de geestelijke waarheid

Alle macht is vergeefs als de vrije wil zich verzet mijn gave aan te nemen. Toch is er vaak geestelijke hulp in de nabijheid van hen die zich verzetten, die in de mens het verlangen naar waarheid aanwakkert en hem niet tot rust laat komen. De beweegredenen van de weigering zijn niet altijd gerelateerd. Vaak kan men ook dergelijke gelegenheden voorbij laten gaan uit vrees slachtoffer te worden van een valse leer. Daar staat dan de mens in strijd met zichzelf. Hij hoeft dan alleen maar toe te geven aan de innerlijke drang van het hart, die de invloed van de goede geesten is die de mensen graag op elke manier willen steunen.

Toch spreekt altijd het verstand mee, en aan deze wordt veel liever gehoor geschonken dan aan de stem van het hart. Wel moeten de mensen onderzoeken, opdat zij in staat zijn het goede van het kwade te onderscheiden , want hoe kan hij oordelen die niet onderzoekt, maar meteen afwijst? En er zullen zich velen op het standpunt bevinden, leerstellingen van de mensen meteen aan te nemen en de woorden die de Heer van boven zendt af te wijzen.

Amen