Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0610
9 oktober 1938

Het onverbeterlijke - Vloek van de mammon - Liefde

Het is mijn heilige wil dat er voortaan maar één naam over het wereldrijk heerst. Geen wereldlijke macht zal er zich op mogen beroemen gezag te hebben over de aarde en haar bewoners, want mijn liefde zal allen bijstaan. Alleen waar de drang naar beneden zo sterk is dat mijn liefde afgewezen wordt, daar zal de duisternis haar oogst mogen binnenhalen, want zij zijn geen barmhartigheid waard, omdat ze mijn hand versmaden, die hen wil redden uit de afgrond van de hel. Alle weerstand zou door de almacht van mijn liefde moeten breken en enkel wezens met een echt duivelse gezindheid versmaden deze liefde. Wat onverbeterlijk is, moet de gevolgen van zijn starre instelling dragen en voor eeuwig door Mij verbannen blijven. Kijk naar de mammon en zijn gevaar.

Hij verpest de mensheid en zij vertrouwt zich toe aan de boze en niets kan haar hieruit redden, behalve de liefde. Zodra een liefhebbend hart zulk een verloren ziel nadert en zich over haar ontfermt, wordt de macht van de boze kleiner en de diepe liefde ontrukt deze ziel aan de duisternis. En daarom kan alleen de liefde een ware helper zijn in deze nood. Alleen de liefde is de overweldigende macht, die de zielen van de tegenstander afneemt en hen naar het licht voert.

En deze macht is zo sterk dat ze zal zegevieren over alle geweld van de boze. Overal waar liefde jullie wapen is, overwinnen jullie de vijand. En waar mijn liefde jullie aanstelt als strijders, zal een leger ontstaan, zo sterk en machtig, dat de vijand zal sidderen, zodat op haar beurt het vertrouwen aan het wankelen wordt gebracht en de macht wordt gebroken. Want al is de haat ook sterk, de liefde is vele malen machtiger.

Waar haat vernietigt, bouwt de liefde op. Waar de haat verwondt, is de liefde heilzame kracht. En waar het rijk Gods vernietigd zal worden door de haat van de vijand, daar zal de liefde het opbouwen en bevestigen, Gods woord onderwijzen en verspreiden.

De liefde zal offers brengen, waar de haat verteert. Ze zal geen ander doel kennen dan God te dienen. En zo zal de liefde alles overwinnen, omdat ze de kracht is uit God. Hoe inniger jullie Mij liefhebben, des te sterker wil Ik jullie doordringen.

Ik wil alles naar Mij toe trekken, opdat de wereld met haar ambities zal falen, opdat de vijand van het licht in de uiterste duisternis gedrongen wordt en deze niet in staat is schade toe te brengen aan diegenen, die nog niet helemaal aan hem ten prooi gevallen zijn. Want deze wezens wil Ik tegemoetkomen met mijn liefde. En als ze Mij herkennen, zullen ze Mij bereidwillig volgen en ontsnappen aan de verslindende tegenstander.

Want niemand verzet zich tegen de kracht van mijn liefde en deze liefde duurt eeuwig en laat geen enkel van mijn wezens teloorgaan, die slechts het kleinste vonkje van Gods Geest in zich dragen.

Mijn liefde grijpt hen en trekt hen naar Mij toe.

En Ik wil alle zielen uit de macht van de boze verlossen, omdat mijn liefde niet wil dat wat eens licht uit het eeuwige licht was, voor eeuwig verloren is.

Amen