Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0608
8 oktober 1938

Ware volgelingen en hun lot - Zanderige woestijn - Levensbron

Maar in elke tijd werd ook aan mijn ware volgelingen weerstand geboden door de mensen die Mij verloochenden en mijn leer wilden vernietigen. Vele verkeerde uiteenzettingen over mijn leer waren er de oorzaak van dat de mensheid haar aandacht ervan afwendde en er niet geluisterd werd naar mijn ware volgelingen, die haar werkelijk goud in plaats van stenen konden bieden. Waar de vermetelheid van de mensen zo ver ging dat zelfs mijn naam als dekmantel voor valse leren gebruikt werd, daar kon vervolgens ook geen zuivere leer bewaard blijven. Want het fundament was bouwvallig geworden en wat toen door mensenhand werd gebouwd, kon nooit aanspraak maken op mijn zegen. Maar mijn ware volgelingen predikten het christendom stil en ijverig, gelovig en met liefde in hun hart. En wie deze leer aannam, ging mijn rijk binnen.

Aan het werk dat onder jouw hand ontstaat, ligt opnieuw mijn wil ten grondslag om de levensbron voor de mensheid toegankelijk te maken. De dwaalwegen die jullie van het rechte spoor afleiden, zullen jullie in de meest zanderige woestijn voeren, waar brandende dorst, afmatting en een pijnlijke dood jullie lot is.

Maar aan mijn bron mogen jullie je laven en verfrissen.

Jullie zullen dan zonder inspanning op de juiste weg verdergaan totdat jullie de poort van het eeuwige leven binnengaan. Let daarom op de tekenen. Let op de tekenen die jullie de weg wijzen naar de levensbron, en blijf niet in de zanderige woestijn, terwijl de bron, het zuivere woord van God, jullie zo nabij is. Het wordt jullie mensen steeds opnieuw meegedeeld dat jullie Gods schepselen zijn. Aanvaard Mij daarom als jullie Vader, opdat Ik jullie kan toebedelen zodat ook jullie mijn ware volgelingen worden en blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen