Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0597
26 september 1938

De groten der aarde - Zekerheid voor het leven - Strijd om de ziel - Gebed

En de groten der aarde zullen inzien dat ze klein zijn en machteloos en uit zichzelf tot niets in staat zijn wat hun positie zou kunnen verbeteren. En als ze zich niet bezinnen op hun uitgaan van God, zullen ze ook geen uitweg vinden uit hun nood.

Alleen iemand die zich hiervan bewust is, heeft het middel in handen. Want hij zal zich vol vertrouwen tot Degene wenden die hem geschapen heeft en Hem zijn noodsituatie voorleggen, en daar ook de hulp vinden waar hij op hoopt. Maar de anderen dwalen rusteloos door nood en gevaar en vinden geen uitweg, want ze sluiten zichzelf op in valse trots. De toestand zal bijzonder pijnlijk zijn voor al degenen aan wie de wereld tot dusver veel te bieden had. Hun enige zorg is een passende zekerheid te vinden voor hun verdere leven en ze bedenken niet, dat dit leven de volgende dag aan ten einde kan zijn. Ze denken er niet aan dat het veel waardevoller is voor de vrede van de ziel te zorgen dan voor de zekerheid van het lichaam. Want in het eerste geval kunnen ze elke dag het leven verlaten met de garantie het voor een beter hiernamaals in te wisselen.

Maar de zekerheid van het aardse leven waarborgt nooit een zelfde zekerheid van het leven in het hiernamaals. En daarom zal een dergelijke ziel steeds behoeftig van de aarde scheiden en aan gene zijde een leeg oord vinden, ongeacht waar ze haar intrek in wil nemen.

In de strijd om het aardse bestaan is het steeds geboden eerst aan de ziel te denken en in eerste instantie de strijd voor de ziel te voeren, dan hoeft het lichaam nooit te vrezen op aarde benadeeld te worden, want dan wordt alle lijden voor zo een mensenkind overbodig, dat al zonder dit lijden de weg naar de Vader vindt en ingezien heeft dat de ontwikkeling van zijn ziel belangrijk is. Het aardse weten, de aardse macht en het aanzien zal daarom geen enkel voordeel voor de ziel opleveren, maar elk mensenkind, voornaam of eenvoudig, arm of rijk, moet zich ijverig inspannen voor zijn ziel. Niemand kan gemakkelijk of zorgeloos het binnengaan in de eeuwige gelukzaligheid verwerven.

Iedereen staat dezelfde taak te wachten, die alleen door de vrije wil overwonnen en volbracht kan worden. En alleen het vurige gebed kan iedere mens helpen ter vervulling van zijn opgave op aarde. Wie zich te verheven waant om God om hulp te vragen, zal op aarde wel groot zijn, maar zal in de eeuwigheid een van de laatsten zijn.

Amen