Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0587
18 september 1938

Aardse kennis - Wijsheid van God - Waarheid door Gods geest

Alles wat de aarde aan kennis en ervaringen herbergt, staat niet in verhouding tot de oneindige wijsheid van God. De mensen willen namelijk hun eigen wijsheid bovenaan plaatsen, maar denken er niet aan dat het verstand toch ook een gave van de Allerhoogste is, en dat dit verstand, ook al wordt het in goede zin gebruikt, slechts onbeduidend genoemd kan worden in vergelijking met Gods wijsheid. Hebben jullie de gave om te kunnen doorgronden welk doel de miljoenen sterren aan het firmament dienen? Jullie kunnen steeds slechts aannemen wat daarover van boven als verklaring gegeven wordt, maar jullie kunnen nooit op eigen kracht een stap verder komen, want alle sterren zijn enorm ver van jullie verwijderd en slechts als minuscule stipjes voor jullie ogen zichtbaar. Maar bedenk nu dat God onnoemelijk veel scheppingen geschapen heeft die jullie totaal onbekend zijn. Bedenk dat elk scheppingswerk aan het geheel van de schepping aangepast wordt met wijze vooruitziende blik op zijn bestemming in de goddelijke ordening. Bedenk dat jullie zonder enige kennis voor al deze scheppingswerken staan.

Dan zal jullie het gebrek aan eigen wijsheid misschien duidelijk zijn. Jullie zullen begrijpen dat jullie met de gave die de Heer jullie gegeven heeft, slechts zuiver verstandelijk niets in de wereld volledig kunnen doorgronden.

Jullie kunnen weliswaar vermoeden en zelfs geloven, maar blijven dus steeds onwetend zolang jullie de geest in jullie niet de vrijheid geven om voor jullie werkzaam te zijn. Deze geest zal jullie dan de waarheid binnenleiden en alle gebieden voor jullie geheel ontsluiten, als jullie maar het verlangen hebben opheldering te verkrijgen ten behoeve van jullie verdere geestelijke ontwikkeling. Jullie zien toch dagelijks zoveel raadsels in de natuur die jullie wel aannemen, die misschien vragen bij jullie oproepen of waarover jullie je verwonderen. Jullie zullen ook geen uitvoerig antwoord kunnen vinden, wanneer jullie ze zuiver verstandelijk willen funderen. Vraag het aan jullie Schepper zelf.

Hij zal jullie het antwoord niet onthouden, wanneer jullie na een vurig gebed aandachtig naar de stem in jullie luisteren die jullie invoert in onverklaarbaar gebied. Nog even en alle twijfelaars zullen dingen beleven, die hun zekerheden heel erg aan het wankelen zouden kunnen brengen. Want de Heer zal zich aan ieder doen gevoelen om te proberen elke ziel te redden, en dan zullen jouw woorden een gemakkelijke basis vormen waarop men zal voortbouwen.

De verdere vormgeving van het leven zal bij deze mensen er ook toe bijdragen hun gezindheid te veranderen, want God heeft het lot van eenieder in de hand. De wijsheid van God is grenzeloos, hoe zou een mens zich daaraan kunnen meten en zelfs met de zekerheid van een alwetende iets beweren wat zich volledig aan zijn beoordeling onttrekt. God gaf de mens het verstand om alles in, rondom en boven zich te kunnen beoordelen in zoverre dat het hem zichtbaar aanleiding geeft om te vorsen en te overpeinzen. Maar het antwoord heeft God aan zichzelf voorbehouden.

En Hij deelt dit mee aan degene die als kind tot de Vader bidt om inzicht. Maar niet waar de mens zich op zijn eigen kennis verlaat en zich te verheven waant om kinderlijk biddend uitleg te vragen. Laat jullie eigendunk toch varen als het om scheppingsproblemen gaat.

De kennis van geestelijke dingen is totaal onafhankelijk van wereldlijke ervaring. En voor verstandelijk hoogontwikkelde mensen is de kloof met de geestelijke kennis beduidend breder, omdat ze vanuit de hoogte moeilijk de weg naar beneden vinden om zoals een mensenkind te worden, dat zich gelovig en vol vertrouwen aan het goddelijke vaderhart toevertrouwt. Deze mensenkinderen overbruggen de kloof met gemak, maar al de kennis van de wereld helpt slechts de kloof te verbreden, want dan verwijdert de mens zich van zuiver innerlijk geloof in God de Heer als enige bestuurder van het heelal.

Amen