Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0579
11 september 1938

Verscheidenheid van aardse levens - U zou vragen om leed

Zie mijn kind, in de keuze van je ouders nam je een lot op je, dat je tot een veel grotere rijpheid kon vormen, want je aardse leven was rijk aan gebeurtenissen die je denken stimuleerden, waardoor je de weg naar boven gemakkelijker gewezen kon worden. Weliswaar zijn vaak de levensomstandigheden van de mensen nog armzaliger en in ruime mate vol van verdriet en zorgen, maar dan verkeren ook hun zielen in een onrijpere toestand en kunnen zich alleen door zulke moeilijke omstandigheden louteren. Daarom zijn ook de lasten van de mensen zo verschillend, ook in hun gevolgen.

Zo heeft iedere ziel voor haar belichaming als mens de behoefte zo snel mogelijk en met succes deze belichaming te kunnen benutten en neemt daarom verblijf in zo'n lichaam, dat op aarde een moeilijk lot is voorbestemd. En anderzijds moeten veel zielen de weg van loutering gaan waarvoor weer andere levensomstandigheden vereist zijn, een weg die door een luxueus leven en 'n gemakkelijk aards bestaan eerder tot het doel leidt, waar echter weer tegen andere gevaren gestreden moet worden die de ziel moet overwinnen.

Dit is in alle wijsheid door Mij, uw hemelse Vader, zo geregeld, al is het ook voor u mensen op aarde nog onbegrijpelijk, en al raakt u over deze ongelijke verdeling van aardse goederen vaak ontstemd. Doch Hij, die alles weet, die ieder gebrek van de ziel kent en alles al helemaal heeft doorzien, weet ook u de juiste hulp te geven en legt ook ieder alleen dat op wat voor zijn zieleheil noodzakelijk is.

Iedere dag is een trapje naar de zaligheid. Zorg er dus voor dat u tree voor tree omhoog klimt, dat u echter niet teruguit gaat. U zult Mij, uw Schepper, in eeuwigheid danken voor ieder leed dat Ik u heb opgelegd, en u zult de wijsheid prijzen van Hem, die u geschapen heeft en die u voor altijd in Zijn nabijheid hebben wil.

U moet weten dat Ik, uw Vader, niet één van mijn kinderen verliezen wil. Dat mijn zorg elk wezen geldt en vanuit deze zorg grijp Ik vaak naar middelen die u hard voorkomen, omdat u de grootte van het onheil dat u bedreigt, niet vermoedt. Bij een volledig inzicht zou u om leed verzoeken om alleen al dat onheil te kunnen ontgaan. Maar u moet totaal onwetend over uw toestand door het leven gaan om juist in vrije wil opwaarts te streven, om zo voor u het hoogste loon te kunnen verwerven.

Amen