Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0487
28 juni 1938

Beeldende verschijning van de Heer

Het hoogste Wezen verbergt zich in onbeschrijfelijk licht, slechts zichtbaar voor een op God gelijkend wezen. En voor de kinderen op aarde kan het zich slechts op beeldende wijze zichtbaar maken. Want een aards wezen zou deze lichtintensiteit nooit ofte nimmer kunnen verdragen. Daarom heeft de Heer besloten Zijn overvloed aan licht een vorm te geven die jullie mensenkinderen, wanneer jullie in diepste liefde tot Hem ontbrand zijn, in staat stelt Hem tastbaar voor jullie te zien, maar ook dan slechts als een verschijning van korte duur en zo vaag dat jullie er naderhand slechts een herinnering aan overhouden die lijkt op een droom.

Meer zou voor jullie die nog op aarde verblijven, onverdraaglijk zijn, want het zou jullie ongeschikt maken voor het vervullen van jullie aardse plichten. Geen enkel menselijk wezen kan het rechtstreekse licht van de Godheid verdragen, zonder daarin volledig teniet te gaan, aangezien het nog zo ver verwijderd is van een op God gelijkende toestand.

Toch vertoeft de Heer op aarde voortdurend in de nabijheid van de mens, vaak niet herkend, maar voelbaar voor de zijnen door Zijn genadevolle werkzaamheid. En deze overvloed aan genade uit zich ook af en toe zodanig aan de kinderen op aarde, dat de Heer hun Zijn overgrote liefde laat voelen in de vorm van een verschijning die nader tot hen wordt gebracht. Deze kinderen op aarde moeten zich echter in zuiverheid van hart en in volledige naleving van Zijn leer voor deze liefde waardig maken. Maar voor de tijd van hun leven op aarde zijn ze daardoor met een buitengewone kracht toegerust en deze kracht moet wederom gebruikt worden om het zielenheil van de lieve medemensen te winnen.

(Onderbreking)