Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0483
25 juni 1938

Beproevingen - Het vermogen weerstand te bieden - Leven of sterven voor de Heer

Kijk, mijn kind, de beproevingen van de Heer voor zijn kinderen op aarde dienen ervoor om te zien of ze ondanks weerstand en schijnbare moeilijkheden doorzetten en volgens Zijn wil werkzaam blijven, of dat ze meteen moedeloos van hun voornemen afzien en op die manier de wil van de Heer niet nakomen. Elke weerstand heeft het voordeel een kind van God te stimuleren om te vechten. En wie voor de Heer strijdt, diens vermogen om weerstand te bieden moet beproefd zijn om te zien of het ook bij verzoekingen kan standhouden.

Daarom komen er zoveel leringen naar je toe, waar je eerst je geloof aan moet sterken. En voor dit sterke geloof moet je zelf vechten. Want wanneer je niet werkzaam bent, zal ook een sterk geloof verzwakken. Daarentegen zal een geloof dat met moeite verworven werd, niet zo gemakkelijk wankelen. Als je steeds gemakkelijk zou ontvangen, dan zou dat je wel zeker maken, maar bij de stormen die de strijders van God meemaken, zou je geloof gemakkelijk schade kunnen lijden. Daarom moet Ik dit steeds meer aanwakkeren en je erom laten strijden totdat niets dit geloof meer kan doen wankelen. En dan zul je rijp worden voor je opdracht.

Lijd daarom en strijd en heb vertrouwen in Mij. Je moet te allen tijden weten hoe zorgzaam Ik de mijnen toch begeleid, ook als ze mijn nabijheid minder gewaarworden. Ik moet me afzijdig houden om gezocht en begeerd te worden. Want traagheid van geest kan alles vernietigen wat mijn liefde gecreëerd heeft. Maar de strijd houdt mensen wakker en actief en zo moeten mijn strijders zijn.

Het zal hun opgave zijn Mij steeds in het hart te dragen en zo, gesterkt voor elke strijd, het woord van God aan de mensen over te brengen, waar dit niet meer in het openbaar geboden zal worden. En dan moeten moed en heilige ijver opkomen voor mijn woord. Dan moet het hart ontvlammen in liefde voor de Leraar van dit woord, het moet bereid zijn voor de goddelijke Leermeester te sterven, dat wil zeggen: het moet bereid zijn het lichaam af te staan, wanneer het woord van God zich anders geen weg onder de mensen kan banen.

En alleen het geloof kan dit alles teweegbrengen. Alleen degene die standvastig gelooft, geeft alles op voor zijn Heiland. Want voor hem is er dan nog maar één doel: zijn Heer te dienen, zoals de Heer het wil. Te leven of te sterven, dit moet het mensenkind beide dankbaar aannemen uit de hand van de goddelijke Vader. Het is de goddelijke wet om voor de Heer te leven en het is zalig om voor Hem te sterven. Want alles op te geven voor de goddelijke Heiland, maakt het mensenkind waardig voor de beloften van Christus. En de Heer neemt het zelf op in Zijn rijk.

De Heer stelt een grenzeloos vertrouwen in Zijn dienaren, dat ze Zijn genade goed zullen herkennen en hun opgave met alle ijver proberen te vervullen. Daartoe behoort evenwel een diep gelovig hart. Hieruit zal ook de diepe liefde geboren worden die de voorwaarde is voor het geestelijke schouwen. Dit zal het mensenkind, dat zich voor deze genade waardig toont, dan weer onuitsprekelijk gelukkig maken.

Zorg daarom allen eerst voor een rotsvast geloof, dan zal jullie als gevolg van dit geloof al het andere gegeven worden. En jullie hoeven niet bang te zijn dat jullie gebrek moeten lijden of dat de genade van jullie Heiland jullie ontnomen wordt. Want degenen die in de Heer volharden, staan eeuwig in Zijn genade.

Amen