Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0480
23 juni 1938

Boden van God en hun werk

De bereidwilligheid van een kind op aarde om het woord van God te ontvangen, zal ervoor zorgen dat de boden van God op elk moment hun hulp verlenen. En zo zullen alle krachten zich binnenkort verenigen, die bereidwillig zijn God te dienen. En het zal in het hiernamaals en op aarde een werk zijn dat alleen de zielen betreft, die nog dwalen en verkeerd gaan. De Heer bereidt elke opname voor en bedenkt de kinderen volgens hun geestelijke bekwaamheid. Aan deze verbinding tussen de aarde en het hiernamaals werken allen mee die begaan zijn met het welzijn van de mensen op aarde.

Ze hebben allemaal lieve mensen op aarde achtergelaten of ze zijn met hen verbonden door de wil van God en ze streven er nu voortdurend naar de kinderen op aarde op de juiste weg te leiden. Deze onderneming is uiterst moeilijk, zolang de mens gelooft alleen te kunnen gaan. Van een dwalende ziel wordt elk verlangen naar hulp met plezier en graag vervuld. Het gebed van elke biddende ziel wordt verhoord en elke strijdende ziel wordt bijstand verleend.

Want de boden van God zijn tot veel in staat, de wil van God werkt immers door hen. En zo ontvang ook jij in grote mate alle hulp die je maar verlangt, want alle wezens die je omringen, hebben hetzelfde streven: voor de Heer en Heiland te werken, Hem zielen toe te voeren en talloze zielen te redden uit nood en pijn. Waar nu jouw werk dezelfde opdracht betreft, daar zal je ondersteund worden, telkens wanneer je bidt.

In elke kennisgeving is er een boodschap van boven meer tot jullie doorgedrongen. Elke boodschap moet een zegenrijk effect hebben op aarde. En steeds moet de inhoud hiervan ertoe dienen harten wakker te roepen en hun licht te brengen in de geestelijke duisternis. De aarde herbergt zeer veel van deze dwalende zielen. Ze worden door de Heer allemaal uitgenodigd en aan allen wordt de eeuwige Godheid bekend gemaakt, maar slechts weinigen verlangen naar het licht. En deze weinigen moeten met alle liefde tegemoet getreden worden opdat ze de juiste weg vinden en ook bereid zijn op deze weg verder te gaan zolang ze op aarde leven.

Elk ogenblik waarop jullie je gedachten naar de Godheid richten, is licht. En elke weg die jullie inslaan met de intentie om God te bereiken, is juist. De wil alleen is al voldoende voor God om jullie Zijn boden toe te zenden. Door dan steeds de stem van het hart te volgen, kunnen jullie niet meer verkeerd gaan. Jullie weten niet hoeveel gemakkelijker het aardse leven voor jullie wordt, wanneer jullie de weg naar God gevonden hebben, en met hoe weinig angst jullie dan tegen de dood aankijken. Want dan is er voor jullie geen dood meer. Jullie zullen immers in eeuwigheid leven, als jullie in de Heer leven en sterven. Dan zal de dood voor jullie slechts een overgang zijn naar de eeuwige heerlijkheid waar jullie God zullen mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht.

Amen