Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0465        
13 juni 1938

13.06 - Antonius?

Je gaat beslist beschermd door het leven, want de Heer is je begeleider. Je hart kan zich nooit scheiden van Hem die je alles geeft wat bevorderlijk is voor je eeuwige heil. En aangezien je verlangt naar de liefde van de goddelijke Verlosser, zal Zijn macht oneindig wijs werken en in jouw werkzaamheid op aarde tot uitdrukking komen, hier onderrichtend, daar attent makend, maar steeds tot zegen voor de mensheid. Want waar de Heer is, daar is Zijn geest. En waar de geest van God is, is ook het licht. In het licht is er leven en wie dit heeft, zal voor eeuwig gelukzalig zijn.

De gaven van de Heer leggen echter ook plichten op en deze vergen kracht. Maar het is onze vreugde en zaligheid kracht te geven aan degenen die ons vertrouwen. Als jij je tot ons wendt, zul je sterker worden. In plaats van God en in Zijn opdracht bedenken wij je. We wekken je geest op en we geven je kennis van de goddelijke wijsheden. Diep in je gemoed leer je te voelen. Elk woord is voor jou een verkwikking en zal dat meer en meer worden, naarmate jij je langer onder onze hoede begeeft. Want ook wij beschermen je voor de nood van de ziel. Wij leiden je zorgvuldig voorbij de klippen en steeds weer naar de goddelijke Heiland toe. En wij kennen je noden, je gebreken en je vragen. En we zijn steeds bereid je te verlossen, wanneer je roep ons oor bereikt.

Ooit borg de zon ons beiden. Ik deed de Vader een belofte over jou, jij die me dierbaar was, en nu los ik deze belofte in en breng ik de Heer een dienstwillig kind dat Zijn woorden ontvangt en met ijver de goddelijke wil probeert na te komen. De aardse nood zal voorbijgaan, onder onze bescherming zul je haar overwinnen. De Heiland zal in je hart wonen en wij allen zullen lof en eer zingen voor de Heer die de mensenkinderen zo liefdevol aanneemt en ze omhoog trekt aan Zijn vaderhart. In dit gewijde ogenblik licht je geest op en ontvangt hij wat de hemel hem geeft. En waar de blik vol schroom omhoog gericht wordt naar de Heer, daar draagt Hij Zijn trouwe dienaren op hulp te bieden.

En zo werken we allemaal, vanuit deze kracht van God, onvermoeibaar voor de Heer. En we spreken tot de zijnen en geven hun kennis van de overgrote liefde van de Heiland. Jullie hoeven dit alles alleen maar in jullie hart op te nemen. En op die manier is de geest van God overal werkzaam, waar Hij innig aangeroepen wordt. Want de Heer bedenkt de zijnen met alle liefde, alle genade en elke troost. In alle heerlijkheid zal diegene binnengaan, die zich laat toebedelen en van wie het hart in de Heer blijft tot zijn laatste uur op aarde, totdat we hem naar boven halen in Zijn hemelse rijk.

Amen