Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0458
10 juni 1938

Gelukzaligheid - Vereniging met God

De allerbelangrijkste opdracht van het leven is dat jullie door het leven gaan zoals het de Heer welgevallig is. Want alleen op die manier kunnen jullie bereiken dat de hemelse Vader jullie als een deel van zichzelf opneemt en dat jullie het licht en alle verrukkingen van de hemel waardig worden.

Volg me, mijn kind, naar dat land dat verheven is boven alle schoonheid op aarde. Er zal je een beeld ontsloten worden dat de echte vrome mensen ten deel valt, als ze hun ogen op aarde voor altijd sluiten om aan de andere kant, in het hiernamaals te ontwaken.

Een onvergelijkbaar verlangen vervult al deze zielen. De omgeving is zo buitengewoon bekoorlijk, dat elke ziel in gewijde stemming uitkijkt naar de vervulling van het verlangen dat alleen de Heer zelf met Zijn nabijheid kan stillen. Het vurige verlangen van al deze zielen is zaligmakend, boven alle menselijke begrippen. Toch is de vervulling van dit vurige verlangen voor een menselijk gemoed totaal onbegrijpelijk. Want het overstijgt alles wat maar aan gelukzaligheid denkbaar is. Het is een zuiver hemelse bekoring, een verrukking en niet te bevatten zaligheid.

Dat wat de mensen onbegrijpelijk toeschijnt, de pure vereniging met de hoogste Godheid, is juist het summum dat allen moeten nastreven. Want alleen dit heeft het zo zaligmakende loon tot gevolg. En alleen in de vereniging met God wordt de meest volmaakte toestand bereikt en dit is vanaf het begin van de wereld het enige doel van alle wezens en dat zal het zijn tot in alle eeuwigheid: dat alle wezens die zich ooit van God afgezonderd hebben, de weg weer terugvinden om zich opnieuw te verenigen met de eeuwige Vader als Zijn ware kinderen.

En zo'n vereniging kan alleen maar plaatsvinden, wanneer het mensenkind door gehoorzaamheid aan de wil van God, nooit iets anders doet dan deze wil, wanneer het daardoor een toestand van volmaaktheid bereikt en het zich waardig maakt voor het kindschap van God. Want alleen hierdoor kunnen jullie de gebieden van de hemelse gelukzaligheid binnengaan. En alleen in de vereniging met de hemelse Vader kan voor jullie de heerlijkheid van de hemel tot in eeuwigheid zijn weggelegd.

Amen