Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0421
16 mei 1938

Resultaat van de onderzoeker en innerlijke stem - Schakel - Voorspellingen

Erken de goddelijke geest. In verbinding met de alles omvattende goddelijke liefde verwerf je door het opnemen van geestelijke waarheden een schat aan geestelijk goed, die boven alle menselijke kennis uitreikt. Het diepe ingrijpen van de goddelijkheid in het aardse leven laat zich nooit door het aardse verstand onderscheiden. Alleen degene die aandachtig met het hart luistert en het overweegt, zal daar geraken waar de waarheid zich verbergt.

Mijn kind, verplaats je in de positie van een mens die ernstig onderzoekt en opheldering verlangt, maar die in alle liefde voor de waarheid het eenvoudige weerklinken van de stem van het hart niet juist begrijpt. Er werd hem een overvloed aan leringen geboden en zijn inspanningen waren gewijd aan de totale doorgronding hiervan. Wat er ontbreekt bij al deze vorsers naar waarheid, is de meest kinderlijke vorm, het dringende hartelijke smeken tot de hemelse Vader. Jarenlange arbeid kan hun niet het resultaat opleveren dat de innige overgave aan de Heiland het mensenkind in korte tijd bezorgt.

Ach, zulke wijsheidsvorsers! Ook als jullie instelling en streven goed is, hoe eenvoudig zouden jullie dat alles kunnen bereiken en via welke omwegen proberen jullie het doel te bereiken? Alleen de liefde is steeds voorwaarde voor de geestelijke werkzaamheid. Trek je terug uit het aardse leven en verlang ernaar deel te nemen aan het geestelijke leven. En voor jullie worden poorten geopend en jullie kunnen een gebied aanschouwen dat jullie veel meer voldoening kan geven dan de lege wetenschap die slechts op verstandelijke kennis gebouwd is en met het verstand werd verklaard.

Zo begint de geestelijke rijpheid zich veel eerder in jou te ontwikkelen dan dit door wijze en geschoolde krachten ooit kan plaatsvinden. De Heer deelt daar uit waar het geloof diep is en alleen dit innerlijke geloof waarborgt voor jullie ook het begrip van Zijn leringen. Voor al degenen voor wie dit gebied vreemd is, die zich streng aan aardse grenzen houden en van een buitengewoon werkzaam zijn van de Godheid nog niets in het hart kunnen gewaarworden, zal er ook een dag komen waarop hun de waarheid onthuld wordt. Een dag dat al het normale zich anders laat zien, een dag waarop hun denkactiviteit ophoudt en ze slechts zullen schouwen en het niet kunnen begrijpen. En dan zal de geest van de mens zich gaan bezighouden met deze problemen en plotseling begint er dan een wonderlijk meebeleven in zijn hart. De zoekende zal bedeeld worden en hij zal vinden. De onderzoeker zal tot inzicht komen en dit alles vanuit de liefde.

En de Heer nadert degenen die liefhebben en leidt hen op de meest wijze manier. Ze geraken in Zijn ban, waaruit ze zich niet meer kunnen losmaken, omdat ze moeten liefhebben wanneer de liefde van de Heer hen omvat. Woorden van onvergelijkbare kracht en werking zullen uit de mond stromen van degene die zich zonder aarzelen door de liefde van de Heer laat leiden. En deze mens moet dan volledig handelen zoals de Heer het hem voorschrijft. Waarom willen jullie dan twijfelen, als jullie de kracht van de liefde dan zelf zullen ervaren?

Het is de edelste opdracht van de mens om een schakel te zijn tussen hemel en aarde, geen eigen wil te hebben buiten de wil die naar de Godheid verlangt. Dit zijn de vingers van de Heer. Zij brengen het woord over dat de Heer zelf aan de mensenkinderen geeft. Zij zijn de geestelijke handlangers voor de bouw aan de eeuwigheid. Het leven op aarde zou zonder goddelijke vertegenwoordigers van de hoogste wil veel moeilijker te leven zijn. De Heer heeft de bemiddelaars tussen hemel en aarde wijselijk uitgekozen om door hen tot de zijnen te spreken. Degene die zich in alle tederheid rechtstreeks tot de hemelse Vader wendt, krijgt ook de opdracht de buitengewone genade die hij ontvangen heeft aan de lieve naaste over te brengen.

Maar het is juist deze opdracht die zo zelden herkend wordt. Daar moet de wil van de Heer zichtbaar ingrijpen en dit zal binnenkort gebeuren. Er zullen krachten tot uiting komen die voor de mensen onverklaarbaar zijn, maar voor de geestelijk zoekende opheldering zullen brengen. Degenen die Mij dienen, zullen werkelijk niets anders vernemen dan mijn hoogsteigen stem en geen enkele macht van de aarde zal mijn stem kunnen overstemmen. En omdat deze tijd nabij is, maan Ik jullie allen wederom dringend aan acht te slaan op alles wat van boven komt en niet te verzwakken in het strijden en bidden. Want dit zal jullie kracht geven om Mij trouw te blijven en elk gebeuren als mijn wil te herkennen.

Degenen die de Heer toegenegen zijn, zijn werkelijk met weinigen. Maar waar ze in mijn naam werken, zullen ze grote dingen bereiken en licht verspreiden dat in de wijde omtrek zal schijnen. Er zal hun versterking gegeven worden als ze die nodig hebben. Want wie voor mijn rijk strijdt, zal sterk zijn tegen de vijand. De kracht zal hem voortdurend toestromen totdat het boze bedwongen is en het goede heeft gezegevierd. En jullie moeten luisteren naar degenen die Ik jullie toezend en jullie zullen in je hart voelen wie de mijnen zijn. Want waar mijn kracht zich met de aarde verbindt, daar brengt het mensenkind door Mij het buitengewone tot stand. Verneem deze kracht, als jullie willen binnengaan in mijn rijk.

Amen