Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0419
15 mei 1938

Wenk naar werkzaamheid als leraar - Wijze - Onwetende

Wie trouw is aan de Heer, vervult zijn plicht. Als je de opdracht gegeven werd om een goede strijder voor Christus te zijn, dan is elk woord dat je ter ere van Hem spreekt juist. En je zult in deze opgave de vervulling van het aardse leven vinden. Zo is een woord voor Christus beslist beter dan een daad zonder de zegen van de Heer. Want deze daad zal beoordeeld worden naar de geest die haar beheerst. Het wordt je echter nooit voorgeschreven wat je ter ere van God moet doen, maar het hart moet je leiden en het zal ook steeds de juiste vorm vinden om te pleiten voor de Heer. Sla er daarom enkel acht op dat de liefde voor de Heer je leidt, dan zal je wil ook steeds volbrengen wat je hart verlangt.

Het is een traditie dat de wijsheid zich niet nog slimmer laat vormgeven. Daarom zal het woord van God alleen ontvangen worden waar de mens zoekt, maar niet waar hij reeds gelooft de kennis te bezitten. Daar zal op je spreken slechts een schouderophalen volgen. Maar waar het kind door overeenkomstige vragen beziggehouden werd, zal het proces aanvangen dat door de Heer en ook de geestelijke wezens gewenst is. Dan begint er een bedrijvige denkactiviteit over problemen die anders gemakkelijk afgewezen worden.

En daarom vinden de wijzen niet zo gemakkelijk de sleutel tot de waarheid, maar de onwetenden nemen graag een wenk naar de goddelijke Schepper aan. En er is al veel gewonnen wanneer een mensenkind zich aan deze gedachten overgeeft. Voor jou blijft niet verborgen waardoor deze gedachteactiviteit vaak bereikt wordt. Vaak is het een geringe verwijzing naar het voortleven na de dood die de mensen tot nadenken stemt. En als in iemand die echt God zoekt het gevoel voor de eeuwigheid opkomt, dan is het voor hem niet moeilijk inzicht te verwerven.

De genade om in de Heer te vertoeven, wordt iedereen in rijke mate aangeboden, maar ontelbaar velen slaan geen acht op deze genade. Het is voor de mensen alleen maar heilzaam en van nut om daar een kleine waarschuwing te uiten. De wereld maakt haar leringen op zoals ze deze nodig heeft en zoals deze bevorderlijk zijn voor de aardse verlangens. Maar deze leringen zullen zich wel moeilijk met de goddelijke leer laten verenigen.

Ze oordelen waar hun elke kennis en ook elk begrip ontbreekt. Ze maken zich ook vaak de opvattingen van anderen eigen zonder zelf het juiste beoordelingsvermogen te bezitten en in dat geval willen ze wederom belerend inwerken op anderen. Het is prijzenswaardig en de Heer welgevallig dit te verhinderen. En waar de liefde voor de goddelijke Heer en Heiland aan dit streven ten grondslag ligt, zullen de woorden niet op onvruchtbare bodem vallen, maar zachtjes beginnen te kiemen. En door persoonlijke gebeurtenissen ondersteund zullen ze steeds weer doordacht en uiteindelijk ter harte genomen worden, zodat je moeite beloond wordt.

Amen