Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0416
14 mei 1938

Toestand van bereidwilligheid om te ontvangen - Onderschikking van de wil

Degene die alles in het heelal regeert, zal ook de kleinste schepselen weten te leiden. Maar de kinderen van God die zich volledig aan Zijn wil overlaten, leidt Hij als het ware aan Zijn hand. Het kind hoeft dan niet meer te vrezen dat het zelf verkeerd gaat, want de kracht van de hemelse Vader is sterker dan de zwakke wil van het kind. En het kind laat zich bezield door deze kracht ook gewillig leiden en komt zo steeds dichter bij het doel.

Zodra het geloof verzwakt, is het gevaar groter om af te dwalen. Maar waar de onderschikking aan de wil van God heeft plaatsgevonden, is ook de basis voor een vast geloof voorhanden en alleen een volledig afscheiden uit vrije wil zou een vermindering van de geloofskracht tot gevolg hebben. Dit zou echter alleen mogelijk zijn bij een bewust tegenwerken van de geboden van God. En dit is uiterst zelden het geval wanneer een mensenkind, eenmaal in het bezit van goddelijke genade, ook doordrongen is van de liefde voor God.

Daarom hoef je geen zorgen te hebben, mijn kind. De Heer behoedt je en Hij laat je steeds waarschuwingen en ook bewijzen van Zijn vaderlijke goedgunstigheid toekomen, die je steeds meer omhoog zullen trekken. Met het oog op de bereidwilligheid waarmee je steeds je geestelijke opdracht nakomt, drukt de Heer je in het bijzonder op het hart je in een toestand te verplaatsen waarin er een einde wordt gemaakt aan je vrees en twijfel, in een toestand van volledige bereidwilligheid alles te ontvangen wat je toebedacht is. Je moet er steeds aan denken dat de Heer je liefdevol onder Zijn hoede genomen heeft en je nu niets anders kunt doen dan Zijn wil uitvoeren.

Je moet echter net zo goed steeds elk verschijnsel in het leven, alle leed en onbehagen, alle vreugde en elk geluk in ontvangst nemen als een gave van de Heiland die je zodoende voortdurend alleen maar vormt om je te veranderen in datgene wat je waard maakt voor Zijn liefde en wat alles dat jou maar met de aarde verbindt, nog van je moet wegnemen om je om te vormen in een kind van de hemel. Als je deze toestand kunt bereiken, dan zal weldra al het lijden voor jou niet meer voelbaar zijn. Je bent dan in liefde verbonden met je Schepper en je voelt de druk en zwaarte van de aarde niet meer.

Dit volledige aanleunen tegen de goddelijke wil sluit een afval dan ook geheel uit. Want steeds zal de wil om de Vader te bereiken een verdedigingsmuur zijn tegen mogelijke verzoekingen die van buiten af binnendringen. Je ernstige streven moet erop gericht zijn jezelf volkomen vrij te maken van vrees, dus om te proberen het ontbrekende vertrouwen in God in de hoogste graad te bereiken. Dit zal je levensweg buitengewoon vergemakkelijken en je steeds bekwamer maken voor je aardse opdracht. Want Gods zegen rust op jou, altijd.

Amen