Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0415
13 mei 1938

Werkzaamheid van de demonen - Liefde als wapen - Gedicht

De demonen vergiftigen het land. Ze spannen zich onophoudelijk in macht te krijgen over de belichaamde zielen die over de aarde gaan. Ze hebben de behoefte alle boze driften en ondeugden waar ze zelf verslaafd aan zijn ook op de mensen op aarde over te dragen en met alle middelen en pogingen dringen ze in hen binnen. Er is grote kracht, zelfoverwinning en inzicht in hun geestelijke opgave voor nodig om deze demonen te weerstaan.

Toch heeft elke gebeurtenis ook zijn goede kant. De wezens die zich van hun opgave bewust zijn, sluiten zich des te inniger bij hun Heer en Heiland aan. Uit kinderen van de aarde die er in traagheid van geest op los leven worden vaak wakkere, actieve kinderen van God die ijverig aan zichzelf werken. En ze zullen met de inzet van hun gehele kracht ook zulke verzoekingen kunnen overwinnen, wanneer ze steeds hun hart in liefde tot de hemelse Vader wenden.

De roep van de Heer gaat uit naar allen: Wees waakzaam en bid opdat jullie niet in verzoeking geraken. Vergeet nooit om jullie zelf te sterken voor de strijd die het aardse bestaan voor jullie betekent. Leef in geloof en in liefde, dan zijn jullie reeds overwinnaars van deze strijd. Want jullie overwinnen jezelf en jullie verslaan de tegenstander die jullie wil verderven. Een klein woord van liefde dat jullie aan je naasten geven, is altijd een wapen waarmee jullie jezelf beschermen tegen alle aanvallen van de vijand.

En jullie zullen daarom nooit zonder bescherming zijn wanneer de liefde in jullie ontwaakt. De kracht van de boze breekt stuk op dit wapen, alle boze invloeden worden ontkracht en in jullie zelf groeit een steeds sterkere kracht door welke jullie de influisteringen van zulke demonen tot zwijgen brengen.

In elk gevaar, in elke nood,
bestaat voor jullie slechts één gebod:
laat liefde in het hart wonen,
dan wijken van jullie de demonen,
door liefde worstelen jullie je naar boven,
gemakkelijk wordt voor jullie het aardse leven,
overal waar maar liefde wordt gegeven,
daar wordt het hart zo rijkelijk bedacht.
Vraag om deze hemelmacht.
Beschermd zijn jullie altijd,
wezen jullie steeds tot liefde bereid.

Amen