Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0404
7 mei 1938

"O, komt allen tot Mij" - Zorg van de Heer niet nodig te zijn

Werp alle zorgen op de Heer. En als de zorgen over het geestelijke welzijn gaan, dan moeten jullie niet lang in nood blijven. Eén ding is voor jullie allereerst nodig: dat jullie geen enkele zorg als te klein of te groot beschouwen om ze aan de Heer toe te vertrouwen. Als jullie er steeds op bedacht zijn je aan de hemelse Vader toe te vertrouwen, dan is Zijn liefde ook steeds bedacht op jullie.

De zorgen waardoor jullie zonder Zijn hulp de moed zouden moeten verliezen, neemt de Heer weldra door jullie gebed van jullie schouders. Jullie verhogen door dit gebed immers ook jullie kracht om datgene te dragen waarmee jullie belast zijn. En daarom zal het voor jullie alleen maar van nut zijn om jullie in elke kwelling naar de goddelijke liefde en het goddelijke erbarmen te wenden.

"O, komt allen tot Mij, jullie die vermoeid en belast zijn, Ik wil jullie verkwikken." Alle troost en alle liefde liggen in deze woorden van de Heiland besloten. En daarom zouden jullie niet één seconde moeten wachten waar jullie zo liefdevol de hulp van de Heer aangeboden wordt.

De grootste zorg van de Heer is dat jullie Hem niet nodig hebben op jullie levensweg, dat jullie op jullie kracht voortbouwend geloven Zijn hulp te kunnen missen. Dan zal jullie geestelijke vooruitgang slechts zeer langzaam vorderen. Want de mens is vanuit zichzelf tot zeer weinig in staat, maar met de hulp van de goddelijke Vader tot oneindig veel.

Wend jullie daarom in elke nood van de ziel en van het lichaam tot Hem. Hij zal jullie gebed niet ongehoord laten wegsterven en jullie zullen er alleen maar op vooruit gaan, nu en voor altijd.

Amen