Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0401
6 mei 1938

Beslissing - Liefde op aarde of offer

De mijnen zullen te allen tijde getroost worden. Dit heb Ik jou verkondigd en Ik leid je zonder gevaar door alle beproevingen van het leven heen. Zij die acht slaan op mijn woord, plaatsen zich onder mijn bescherming. En de Vader zal nooit toelaten dat leed hun ziel treft. Volhard daarom steeds in de liefde voor Mij. Daarop volgt alles vanzelf, omdat immers steeds slechts één kracht het heelal onherroepelijk beheerst, mijn wil. En waar Ik liefheb, wil Ik dat iedereen die naar Mij verlangt, beschermd is.

Welke waarde zou het leven anders nog hebben, buiten dat Ik welbehagen heb aan mijn kinderen? Alles bestaat en ontstaat toch alleen hiervoor. En wanneer de eigenlijke bedoeling van het leven eerst eenmaal erkend werd in zoverre dat de ziel zich liefdevol naar Mij toewendt, dan zal Ik toch niet toelaten dat deze ziel ooit opnieuw de weg kwijtraakt.

De wil van het kind ten opzichte van de Vader is doorslaggevend. Dan doorstroomt jullie alle kracht om deze wil trouw te blijven. Ik laat dan ook niet meer toe dat deze ziel die naar Mij toegekeerd is, door duistere krachten in beslag genomen wordt. Wat de ziel nog aan sombere dagen toebedeeld is, dient enkel om een sterkere liefde te ontwikkelen en om een vurig verlangen naar de goddelijke Vader op te wekken. En neem, nu je dit weet, steeds geduldig aan wat je verder nog ten deel valt.

Je bent je nog niet bewust van de liefde, anders zou je het verlangen van het hart kunnen stillen. Elk werk van de ziel heeft zijn tijd nodig. Het is aan jou overgelaten om nog op aarde in vurige liefdesgloed op te gaan of je aardeleven aan de Heer op te offeren en in het hiernamaals te genieten van onzegbaar geluk. Je liefde zal in ieder geval geen halt toegeroepen worden, maar voor het aardse leven zou je met de alles verterende liefde in je hart onbekwaam worden. Dit is de opgave waarvan de oplossing aan jou zelf is overgelaten.

Ik kijk met oneindige liefde naar jou, mijn kind, en Ik moet deze beslissing toch aan jou zelf overlaten. Wat het mensenkind aan aards geluk gegeven kan worden, is steeds een hindernis op de weg naar Mij. Ik zelf ben de Liefde en het Leven. Wie in Mij blijft en Ik in hem, die heeft het eeuwige leven. Als je nu wilt binnengaan in mijn rijk, dan moet de liefde voor Mij je beheersen en je moet bereidwillig al het andere opgeven. De wereld is hard in haar ontberingen en beslommeringen. Het zou zonder verdienste zijn om het eeuwige leven te bereiken zonder weerstand. En zeer velen struikelen over deze tegenwerkingen.

Mijn kind, mijn engelen behoeden je en leiden je geest steeds naar Mij. Maar je wil mogen ze niet beïnvloeden en derhalve is het helemaal alleen jouw taak de hemelse kroon te verwerven. Wie in mijn liefde leeft, zal ook mijn wil vervullen. Probeer dus eerst deze liefde in je te verstevigen. Een rein hart vol geloof en een geduldig, steeds zachtmoedig wezen verzekeren je mijn liefde en deze trekt onvermijdelijk jou weer aan.

Wanneer alles gebaseerd is op de liefde voor Mij, dan is je levensloop op aarde gezegend. De heerlijkheid van God te aanschouwen is het hoogste en het voor jullie meest onvatbare geluk dat jullie in het hiernamaals opwacht. Om aan dit geluk deel te hebben, moet je elke minuut van het leven benutten en steeds mijn gebod van de liefde naleven. Want alleen ware liefde effent voor jullie de weg naar de eeuwige gelukzaligheid.

Amen