Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0399
5 mei 1938

Liefdadigheid - Kommer - De Heiland tegenwoordig in liefde

"De mijnen zullen Gods heerlijkheid zien en hun zal alle zegen van de hemel ten deel vallen. Respecteer elkaar daarom en heb elkander lief, want door de liefde worden jullie datgene wat jullie tot mijn kinderen maakt." Jullie hebben in elke levenssituatie vele gelegenheden waarin jullie deze liefde kunnen uitoefenen. Het zal niemand ontzegd blijven loon te verzamelen door liefdadigheid. Daarom laat de Heer op je levensweg zo vaak mensen met vragen naar jullie toekomen en beproeft Hij jullie, hoe jullie je tegenover hen verhouden.

En steeds zal jullie door de stem van het geweten een wenk van boven worden gegeven. Als jullie nu naar deze stem luisteren en dus de gelegenheid gebruiken, dan rijpt jullie ziel spoedig in deze liefde. En zo realiseren jullie je steeds weer dat de liefde de enige ware weg is naar het hart van de Vader. Met Zijn levensloop op aarde in gedachten, toen de Heer alle mensen door de liefde probeerde te winnen, zullen ook jullie je moeten inspannen om steeds alleen de drijfveer van jullie hart te volgen die jullie steeds zal aansporen in liefde werkzaam te zijn.

De levensloop van Christus op aarde is telkens het richtsnoer voor dit leven. Als jullie Hem en Zijn woorden kunnen navolgen, dan zullen jullie gemakkelijk datgene bereiken wat het doel moet zijn voor oneindig veel wezens in het heelal.
Door de liefde begeven jullie je in de genade van de Heer, want overal waar liefde overheerst, is de Heer zelf onder jullie. En in die nabijheid van de goddelijke Heiland vloeit Zijn genade in jullie over en als de goddelijke genade jullie ondersteunt zal deze strijd op aarde steeds gemakkelijker worden.

Dit moeten allen goed bedenken op wie de last en kommer van de aarde drukt. Als ze zich steeds meer erop toeleggen werken van liefde te verrichten, dan laat de Heer hun zo veel kracht toekomen, dat ze dit snel in zichzelf gewaarworden en al de zorgen van alledag hun niet meer bedrukkend lijken. Deze zorgen worden hun dan veel eerder van de schouders genomen en het leven is vanaf dan gemakkelijk te dragen.

In al deze zorgen van de aarde wil de eeuwige Schepper zich zelf openbaren. Wie zonder gedachten aan de Godheid door het leven gaat, moet opmerkzaam gemaakt worden op een Kracht die hem beheerst, waaraan hij zich niet op eigen kracht kan onttrekken. Als er nu ware liefde aan de basis van het handelen van de mens ligt, dan zal hij in deze liefde ook weldra bekwaam zijn om in alles God de Heer te herkennen, zelfs in wat hem bedrukt en belast. En als hij dit eenmaal ingezien heeft, dan dringt de Heer zelf zijn hart binnen. Want Hij verblijft toch steeds daar waar ware liefde de drijfveer van al het handelen is.

Als jullie nu de goddelijke Schepper niet kunnen herkennen en als jullie toch voortdurend in liefde handelen, dan is jullie ziel toch al lang tot inzicht gekomen en duurt het nog slechts een korte tijd totdat jullie geestelijke ogen volledig geopend zijn. Heb daarom lief als eerste gebod. Laat de één voor de ander zorgen. Laat geen van jullie medemensen gebrek lijden, waar jullie kunnen geven, en zorg niet in de laatste plaats voor hun geestelijk welzijn. Wanneer jullie zelf tot inzicht gekomen zijn, moeten jullie hun helpen om ook tot dit inzicht te komen en dit alles kunnen jullie alleen maar door de liefde die een uitstroming is van God, de hemelse Vader van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen