Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0384
21 april 1938

Bloementuin - Hart van de mensen - Deugden - Gedicht

In de tuin van de Heer bloeien vele bloemen die een zorgvuldige verzorging nodig hebben. En de Heer laat al deze bloemen gedijen onder Zijn toezicht. Elk zaadje in deze tuin werd door de Heer zelf gezaaid, opdat zich daaruit een edel gewas ontwikkelde dat wederom tot vreugde van ontelbare wezens zou gedijen en bloeien.

Zo heeft de Heer ook onder Zijn schepselen die op dezelfde manier uit Zijn macht ontstonden, zo menig mensenkind voorbestemd om - als wonderbaarlijke, mensen verblijdende bloemen - een vreugdeverwekkend bestaan te leiden, gekoesterd en verzorgd door een liefdevolle hand. En dit mensenkind oefent daarbij door zijn bestaan op vele harten een invloed uit, die lijkt op een buitengewoon mooie bloem met haar aroma en bekoorlijke pracht.

Een mens zal maar zelden afstand willen doen van de vreugde die de bloesems en bloemen van iedere gading hem bezorgen. Zo zal ook de zegen die van zulke mensenkinderen uitgaat, niet graag gemist worden, zoals ook menigeen die door de eentonigheid van zijn leven bedrukt wordt, dit leven graag vol bloesems zou willen vormgeven. En dit wordt precies door zo een wezen tot stand gebracht, wanneer het zich inspant overal helpend in te grijpen en werkelijk als een bloem werkzaam te zijn. Heb jullie medemensen lief en geef hun vreugde.

De allergrootste vreugde is het echter, wanneer bloemen van liefde geplant en verzorgd worden, die met steeds mooiere bloesems tot eer en lof van hun Schepper zingen. Zo dient ook het hart van ieder mens werkelijk rijkelijk met bloesems getooid zijn. Dit hart dient een tuin van God te zijn, waar alle deugden als bloesems en bloemen verzorgd en zorgvuldig beschermd worden, om dan in heldere schoonheid te stralen en zowel de eeuwige Schepper als ook Zijn schepselen, de mensenkinderen, te verblijden. In een omgeving die zo gevormd is en die de ogen en het hart verblijdt, wanen zij zich reeds op aarde in het paradijs. En ze zullen zich steeds inspannen een zo goed aangelegde tuin zorgvuldig te verzorgen, opdat deze tuin ook de Heer verblijdt die in Zijn liefde al het mooie geschapen heeft, opdat de menselijke ziel daaraan de grote goedheid van de Vader herkent en Zijn altijddurende liefdevolle zorg voor alles wat in het heelal ontstaat.

Zo bloeien alle bloemen slechts voor jullie vreugde op aarde,
En elke bloem moet voor jullie een zinnenbeeld zijn,
Opdat jullie je in kleur, vorm en geur steeds meer vervolmaken,
Opdat jullie je steeds naar het licht toewenden, zoals elke bloem dat doet.
Wie van de geur van bloemen nooit blij wordt, is nooit uitverkoren
Zulke heerlijkheid, uit Gods liefde geboren, te verzorgen.

Amen