Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0381
18 april 1938

Volharden in de wil van God - Openbaring - "Mijn Vader" - Loon

Gezegend zijn zij die altijd in mijn wil blijven. Zie, op aarde heeft er echt niets zoveel waarde als het voortdurende volharden in Gods wil. En zoals jullie de kracht gegeven werd volgens eigen wil te denken en te handelen, zo zal het de verdienste van ieder zijn jullie wil volledig aan Mij op te offeren. Want dan hebben jullie het beste deel gekozen. Dan zal jullie weten, jullie kracht en jullie geloof toenemen. Jullie zullen je realiseren hoe wijs en goed jullie geleid worden. Jullie hebben je verantwoordelijkheid overgegeven aan de Heer als jullie je aan Zijn wil onderwerpen. En nu zijn jullie goed beschermd.

Mijn kind, de geest van de liefde zal zich aan jou zelf openbaren, zodat het gehele wezen van de Godheid je zal vervullen. Op zulke momenten krijgt je hart een bovennatuurlijk vermogen tot ontvangen en dan zal alles wat je aan geestelijke leringen toekomt je zo oneindig gelukkig maken. Zulke leringen, die je anders niet zou kunnen vatten, zullen je zelf gemakkelijk en aanschouwelijk overgedragen worden. Want je ontvangt op een gemakkelijke en begrijpelijke manier kennis van dingen, die je gemoed en je geest geheel versteld doen staan. In het licht van deze openbaringen zal de grootsheid van de goddelijke schepping door je geestelijke ogen herkend worden. En dit binnendringen in het goddelijk werken ontneemt je elke twijfel. Dan zal de liefde van God je met zulk een macht grijpen, dat je hart zich steeds meer in liefdevol verlangen naar je Heiland toewendt. En hoe inniger je naar Mij verlangt, des te dichter zal Ik bij je zijn en je lichaam en ziel beschermen.

Mijn allergrootste verlangen is jouw hart, evenals de harten van al mijn kinderen, volledig te bezitten. Pas wanneer jullie Mij je hart volledig in eigendom hebt gegeven, kan ik het vormen naar mijn wil. Mijn liefde en genade hebben pas invloed op zulk een hart, wanneer niets of niemand buiten Mij er deel aan heeft. Wat Mij aangeboden wordt, wordt door Mij vastgegrepen en niet weer opgegeven. Want het is Gods wil dat alles zich aan Hem overgeeft. En wie vol overgave tegen Mij "mijn Vader" zegt, zal in alle overvloed de vaderliefde kunnen voelen.

Wat Ik voor mijn kinderen bereid heb, is al sinds eeuwigheid voor hen bestemd. Maar wanneer jullie de fout maken dat jullie al op aarde het loon wensen te ontvangen en jullie niet leren je geduldig en bescheiden op te stellen, dan zal jullie bezwaarlijk de eeuwige zaligheid wachten, maar hebben jullie met de vreugden van de wereld reeds voldoende vergoeding ontvangen voor de daden op aarde. Maak jullie daarom niet druk om de goederen van de aarde, geef alles gewillig weg. En tracht met al jullie wilskracht alleen het eeuwige loon te winnen door mijn leiding aan te nemen en steeds slechts te willen wat mijn wil is. Want Degene die jullie leidt gedurende jullie aardse bestaan, wil zeker het beste en mooiste voor Zijn kinderen. Hij wil niet dat de ziel ondergaat, maar dat ze het eeuwige leven heeft.

Amen