Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0380
17 april 1938

Woord van God - Kracht - Genade - Onbegrensde gave van de geest

Volg mijn aanwijzing. Je zult alles bevestigd krijgen, wat je gezegd werd: dat je onder mensen vertoeft voor wie de gave van God onverklaarbaar is, maar die er toch naar verlangen de woorden te horen. En nu beleef je daarin het wonderbaarlijke, dat de Heer voor jou verbinding tot stand brengt, al naar gelang van de noodzaak. Want Hij kijkt in de harten van degenen die naar Hem verlangen. En waar hun gedachten naar boven gericht zijn, daar wijst de Heer hun spoedig de juiste weg.

Zie, zo is het de wil van God dat Zijn woord in de toekomst in vervulling gaat. Jullie zullen je steeds verenigen wanneer het erom gaat Hem te dienen en voor de periode op aarde staan jullie onder Zijn bescherming. En wederom blijft alleen de naam van de Heer de poort waardoor jullie Zijn rijk binnengaan. Want als jullie Hem belijden, blijven jullie in zijn genade, maar als jullie Zijn woord laten wegsterven en niet in jullie hart opnemen, dan gaat deze genade voor jullie verloren. En zonder genade ontbreekt jullie de kracht en jullie zullen vermoeid worden in de strijd van het leven. En de last van de ziel is verschrikkelijk. Ze vecht en ze komt niet los van haar boeien, wanneer het haar aan kracht ontbreekt. En waar is dan het nut van jullie aardse bestaan? Hoe herkennen jullie de Heer, wanneer de geest in duisternis gehuld blijft?

De woorden van de Heer brengen Zijn genade over. En Zijn onvermoeibare liefde is duidelijk werkzaam wanneer jullie de Heer maar erom smeken. Hij weigert haar aan niemand. Maar steeds weer moet het verlangen overheersen om met de Heer in contact te treden. Jullie kunnen al het boze ontvluchten als de wil maar in jullie aanwezig is. En evengoed kunnen jullie de gaven van de geest ontvangen als jullie daarnaar verlangen. Want God de Heer deelt onbegrensd uit aan degene wiens verlangen onbegrensd is. Hij heeft Zijn woord steeds bereid. Wie het maar wil horen en wie steeds zijn hart opent, zal rijkelijk bedacht worden en niet meer hoeven te hongeren en te dorsten naar de waarheid. En degene die Zijn woord navolgt, zal ook de kracht ontvangen. Want dan stroomt hem levendige versterking toe, opdat de belofte in vervulling gaat: "Ik wil jullie laven met mijn woord."

Slechts een beetje vertrouwen en jullie kunnen eindeloos veel bereiken, aangezien de Heer jullie bijstaat in elke nood. Wijs daarom de wenk naar het woord van God niet af wanneer die op jullie levenspad komt. Sla dan acht op deze wenken en jullie zullen alles bereiken om tot rijpheid te komen. Alleen moet jullie wil goed zijn en zich graag aan de goddelijke wil ondergeschikt maken. En dan voelen jullie de hand van jullie Vader in de hemel, die zich naar jullie uitstrekt. En degene die deze hand vastpakt, zal juist geleid worden tot in alle eeuwigheid.

Amen