Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0372
9 april 1938

Verstandelijk willen overbrengen - Innerlijk besef

Een inzichtvol mens zal zich steeds inspannen de leringen van de Heer aan te nemen. Maar als hem elke wil daartoe ontbreekt, dan ziet hij hierin nooit een gave van de Heer, ook wanneer hij het ontstaan ervan niet kan ontraadselen. En daarom zal er aan je streven steeds een grens gesteld worden wanneer het gebaseerd is op de intentie om louter verstandelijk over te dragen. Het woord en zijn leringen zullen ook pas op vruchtbare bodem vallen wanneer de ziel erin mee beweegt, wanneer het lukt innerlijke opwellingen op te wekken, zodat de mens hierdoor vervuld wordt van de drang naar verbondenheid met God. En dan zal de werkzaamheid van zo een ziel geen grenzen kennen om de goddelijke Heer ter wille te zijn. Dan vat het verstand het bliksemsnel, omdat de ziel gelijktijdig werkzaam is.

Zo kan de mens weliswaar moeite doen zich in een dergelijk probleem in te leven, het ontbreekt hem nog aan de kracht van het innerlijke besef. Alles is nog dood in hem en hij kan zich pas dan ontplooien en gestalte geven wanneer de leringen zijn denken werkelijk levend beïnvloeden. Het genezingsproces kan pas aanvangen wanneer het gemoed van de mens alleen vanuit zichzelf de Vader zoekt en de juiste verhouding tot de Vader vindt. Maar dat mag jou de moed niet ontnemen. Trouwe helpers ondersteunen je steeds waar de weerstand groot is. En je weet dat vele geestelijke wezens net zo hun best doen voor dergelijke harten en je dankbaar zijn voor elke ondersteuning. Want je woorden sterven niet zonder indruk weg. Zo wekken veel woorden interesse, die ervoor zullen zorgen dat er in verdere gebeurtenissen toch een samenhang gezocht en gevonden wordt. En als de mens op deze manier de weg van het zoeken betreden heeft, dan is het succes niet meer volledig te ontkennen, hoewel het nog ver weg lijkt.

Wat beweegt het hart van zo een mens het meest? De geschiedenis van de schepping met haar vele vragen die onoplosbaar lijken. Wanneer nu de mens op dit gebied een verklaring gegeven wordt die voor hem bevredigend is, dan verliest al het andere al aan onwaarschijnlijkheid. Hij probeert dan alles te bekijken met de ogen van een onderzoeker in God. En het succes zal niet uitblijven, want wie de weg met God gaat, zal van nu af aan juist geleid worden het ware geloof te belijden.

Amen