Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0368
6 maart 1938

Gloeiend hart - Vormen van de ziel - Macht van de liefde

Een gloeiend ijzer neemt de vorm aan waarin het geperst wordt. Een van liefde gloeiend hart zal zich op dezelfde manier vormen volgens mijn wil. En jij, mijn kind, kunt het moment verwachten waarop al het onreine zich van je ziel scheidt en zij zich volledig aan Mij overlaat, opdat Ik haar de juiste vorm geef. En deze nu gevormde ziel neemt een overvloed aan goddelijke geest in zich op, aangezien ze in staat is deze te vatten. In haar reinheid is ze een vat geworden dat de Heiland als Zijn verblijfplaats benut. En zal alles in jou dan niet vervuld zijn van liefde voor je Schepper? Zul je niet beven van het geluk dat de vereniging met de Heiland je bezorgt?

Laat jou niet de gedachte bekruipen dat aan mijn verblijf op aarde in jullie midden ooit een einde zou kunnen komen. De verbinding die eenmaal tot stand gebracht is, laat Ik niet vernietigen. En je hart zal zo vurig naar Mij verlangen, dat Ik je nooit meer kan verlaten, aangezien de liefde Mij steeds naar jullie toe trekt, aangezien Ik in de liefde voortdurend alomtegenwoordig ben en aangezien Ik de liefde zelf ben. Zo zullen jullie - die alleen je gedachten, je harten naar Mij verheffen - Mij nooit verliezen. De meest eerbare wereldlijke eerbetuiging zal jullie niet kunnen geven wat een ogenblik van zaligheid in jullie harten veroorzaakt, als Ik daarin verblijf. En net zo zullen jullie geen andere gelukzaligheid verlangen dan mijn tegenwoordigheid. Het heiligste gevoel in jullie zal steeds de liefde blijven. Want wie Ik met mijn liefde bedenk, die vergeet Mij voor eeuwig niet.

Maar Ik verlang jullie volledige overgave als jullie de mijne willen zijn. Dan moeten jullie Mij openlijk aanvaarden. Als jullie gelukkig willen zijn in mijn liefde, probeer dan ook deze liefde op jullie medemensen over te brengen, probeer voor hen de levensbron te openen. Probeer hun harten en oren voor Mij te winnen en jullie zullen het aantal van mijn schaapjes vergroten. Jullie zullen ze van de ondergang redden. Jullie zullen deel hebben aan hun eeuwig leven zodra jullie hen naar Mij, jullie Heiland, toegevoerd hebben.

Jullie allen kennen de macht van de liefde niet. Jullie kennen de grote omvang van de schuld niet waarin de vijand jullie heeft verstrikt. Waar zouden jullie met deze schuld zijn, als mijn liefde deze niet delgde en een lichtje voor jullie aanstak zodat jullie de levensweg niet in het donker hoeven te gaan en daardoor verkeerd lopen. Ik verlang niets meer dan jullie hart, maar dan geheel en al, opdat Ik het volgens mijn wil kan vormen, als jullie je wil volledig aan Mij opofferen.

Word zoals de kinderen, laat jullie leiden, laat jullie ook straffen, waar mijn liefde het voor juist houdt, zodat jullie me steeds inniger leren liefhebben en jullie ganse bestaan op Mij richten. Dan zijn jullie in gloeiende liefde zo geworden dat Ik jullie in de mooiste vorm kan gieten, in het evenbeeld van God. Oh, jullie kennen de liefde nog niet die jullie plotseling kan veranderen in het edelste, helderste kristal, in het zuiverste goud, het stralendste licht.

Heb daarom lief. Heb God de Heer lief boven alles en heb al jullie medemensen lief. Want alleen vanuit de liefde zullen jullie onmetelijk zalig kunnen zijn tot in alle eeuwigheid.

Amen