Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0357
1 april 1938

(Verjaardag)

Begin in Gods naam: Je zult je lichaam verlaten en alles rondom je zal helder zijn. Er zal over alles licht schijnen, je zult je omhoog heffen in een gebied boven het etherblauw. En wanneer er rondom je een zingen en klinken is dan weet je dat God de Heer je nabij is, dat je Zijn rijk bent binnengegaan. Verneem steeds de stem van de troost wanneer er zich sombere dagen aan je voordoen. Jullie lijden is gering tegenover de vreugde die jullie opwacht. En als jij je hart volledig aan de Heiland overgeeft, dan zul je mateloos uit Zijn goddelijke genadebron putten. Want wat Zijn kinderen verlangen - om tot Hem te komen - wordt hun overvloedig gegeven. Verlaat je dus steeds op de goedheid en liefde van de Heiland, dan brengt je geloof je op een trap die je zeker naar boven voert.

Verneem nu onze woorden: De Heiland drukt je op het hart altijd voor de armen te zorgen die afkerig zijn van het geloof en zich op de verkeerde weg bevinden. Breng hun Zijn woorden over, want de kracht van deze woorden stroomt onbewust zulke harten binnen. Wat er ook mag gebeuren, er blijft een korreltje in hen achter, ook wanneer de twijfel op dat moment nog groot is. Maar wie zal hen anders redden, behalve de Heer door Zijn woord. Wat jou geluk en tevredenheid gaf en steeds weer opnieuw geeft, zal ook ingang vinden in het hart van nog zo vele mensen. Want de Heer zal je de gave verlenen je op het juiste moment van Zijn woorden te bedienen. Hiermee is het je bekend gemaakt dat de Heer bezit wil nemen van je lichaam tot zegen van velen voor wie het moeilijk wordt om te geloven. Verborgen in je lichamelijke omhulsel, zal de Heer zich uiten en je zodoende de kracht geven een taak uit te voeren geheel volgens Zijn wil. Je zult leven en toch ter beschikking staan van de Heer, totdat Hij je later naar Hem toe zal halen in Zijn rijk. Leg vol vertrouwen alles in de handen van de Heer, wees niet bang, geloof alleen maar. Dan blijf je steeds in Zijn zegen en wat de Heer je aanbiedt, zal je reeds op aarde oneindig gelukkig maken, want Zijn liefde is steeds bij jou.

Amen