Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0351
28 maart 1938

Bevolkingsproblemen (1)

Voor de wereld en haar eisen is de geest van God niet nodig. Maar voor de eeuwigheid kan geen enkel wezen bestaan als het de goddelijke geest niet in zich opgenomen heeft en zo voor tijd en eeuwigheid met Hem verbonden is. Daarom leren de mensen de liefde kennen omdat alles in hen op dat moment van liefde edel is en omdat al het goede in hen opvlamt. En dan is de vereniging met de goddelijke geest aanzienlijk gemakkelijker dan in tijden waarin ze enkel materieel ingesteld zijn en elke zachte opwelling in het hart verstikt wordt en er zodoende niets van de liefde getuigt die toch een deel van God is, die van goddelijke oorsprong is.

Hoewel de belichaming voor elk wezen in de schepping een noodzakelijkheid is, is het desondanks niet geboden een planmatige verwekking tot leven binnen een vastgestelde tijdsduur te willen nastreven. En toch zal er geëist worden dat alles wat leven baart zich aan een hogere Wil ondergeschikt maakt. In dit tijdperk heeft de mens geen bestemmingsrecht over zichzelf. Hij zal gedwongen worden om zonder liefde en zonder innerlijke drang zich aan het doel van de voortplanting over te geven. Zijn driftleven zal versterkt worden, zijn geestelijk leven zal echter verkommeren of volledig teniet gedaan worden, wanneer de mens niet sterk genoeg is zich innerlijk tegen dergelijke maatregelen te verzetten. En dan beveelt de Heer zelf jullie: "Laat deze schending van jezelf niet toe, verweer jullie en blijf Mij in de geest en in jullie harten toegenegen".

Jullie zullen geen enkele weg alleen moeten wandelen. De geest van God zal jullie begeleiden en jullie beschermen tegen elk gevaar. Maar sla de ogen niet neer voor degenen die de scheppingswetten willen omstoten en van goddelijke wezens ware gestaltes van de nacht willen maken. In deze tijd leven velen van jullie in nood en zorgen en door deze te benutten, zullen jullie de stem van jullie hart moeten verraden. Maar blijf in gebed en houd je vast aan Degene die alleen over alles beveelt. Hij zal elk gevaar van jullie afwenden.

Lief kind, met betrekking tot deze regels komt er nog een aanvullende opmerking aan bod die de Heer je nog niet gegeven heeft. Geef je vol vertrouwen aan alle woorden over. Het is een wijs besluit dat je vandaag nog onbegrijpelijk is, maar binnenkort zul je de inhoud begrijpen. En zet nu voort: Een van de velen die opkomen voor de geslachtsdaad die niet met de wil van God strookt, zal de dwaasheid van zijn voorschrift zelf ervaren. Het bezorgt de demonen grote vreugde om te zien dat hun vernietigingswerk aan de mensheid voortgang maakt. Maar het tij zal spoedig keren en wat dan komt, scheidt hen die rein zijn van de zondaars. De zegen ligt niet alleen in de gesteldheid van het bloed, maar in het rein houden van de ziel, die toch in elke mens woont.

De Heer heeft de mensen verschillend op de wereld gezet. Heb elkaar dan ook zo lief en kijk niet minachtend op elkaar neer. Op alle tijden van vernedering volgen ook tijden van verheffing. Maar er storten ook zeer vaak heersers en regenten van hun hoogten wanneer ze Zijn wil niet willen erkennen. Hetzelfde zullen ook degenen moeten ondervinden die niets meer rein houden en totaal geen acht slaan op mijn geboden. In deze wereld van zonden laat de Heer niet met zich spotten en dan bereidt Hij het gericht voor dat voor velen een wereldgericht is, voor anderen echter ook de redding uit de nood van de ziel. Blijf in mijn leer, blijf in mijn wil en Ik zal jullie redden uit de nacht van de duisternis en jullie naar het eeuwige leven voeren.

Amen